fbpx
วิกิพีเดีย

จักรวรรดิฝรั่งเศสที่สอง

ระวังสับสนกับ จักรวรรดิฝรั่งเศส

จักรวรรดิฝรั่งเศสที่สอง (ฝรั่งเศส: Deuxième Empire français; มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ จักรวรรดิฝรั่งเศส ฝรั่งเศส: Empire français) เป็นจักรวรรดิของราชวงศ์โบนาปาร์ตที่ปกครองโดยจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ดำรงอยู่ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1852 จนถึง 27 ตุลาคม ค.ศ. 1870 รวมระยะเวลาทั้งหมด 18 ปี โดยเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2 และสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3

จักรวรรดิฝรั่งเศส

Empire français
ค.ศ. 1852–ค.ศ. 1870
เพลงชาติปาร์ตองต์ ปูร์ ลา ซีรี[1]
"Partant pour la Syrie"
จักรวรรดิฝรั่งเศสที่สองในปี ค.ศ. 1861
สถานะจักรวรรดิภายใต้รัฐธรรมนูญ
เมืองหลวงปารีส
ภาษาทั่วไปภาษาฝรั่งเศส
ศาสนา
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
การปกครองรัฐเดี่ยว ลัทธิโบนาปาร์ต ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ราชาธิปไตยแบบอัตตาธิปไตย
จักรพรรดิ 
• 1852 - 1870
นโปเลียนที่ 3
นายกรัฐมนตรี 
สภานิติบัญญัติรัฐสภา
วุฒิสภา
สภานิติบัญญัติ (Corps législatif)
ประวัติศาสตร์ 
• รัฐประหารในประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 1851
2 ธันวาคม ค.ศ. 1851
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 1852
• สิ้นสุด
4 กันยายน ค.ศ. 1870
สกุลเงินฟรังก์ฝรั่งเศส

หลายครั้งที่นักประวัติศาสตร์ในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 1940 มองระบอบการปกครองของจักรวรรดิที่สองว่าเป็นไปในทางลบในฐานะเผด็จการฟาสซิสต์[2] แต่ในระยะหลังการตีความในลักษณะเช่นนี้นำมาใช้ไม่ได้อีกต่อไป และในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 จักรวรรดิถูกมองว่าเป็นระบอบการปกครองที่มีความทันสมัย[3][4] นักประวัติศาสตร์ประเมินนโยบายทางต่างประเทศของจักรวรรดิในเชิงลบ แต่กลับประเมินนโยบายภายในประเทศในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่นโปเลียนที่ 3 ได้ดำเนินการปกครองไปในทางเสรีนิยมในปี ค.ศ. 1858 พระองค์ได้สนับสนุนกิจการธุรกิจและการส่งออกของฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก ผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิก็คือการปรับปรุงพัฒนาทางด้านวัตถุ โดยมีการปรับปรุงเครือข่ายระบบรถไฟขนานใหญ่ สามารถอำนวยความสะดวกทางการค้าและเชื่อมโยงประเทศเข้าด้วยกัน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ปารีส ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของฝรั่งเศสเติบโตอย่างรวดเร็ว และนำพาความเจริญกระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศ จักรวรรดิที่สองเป็นที่รู้จักอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นยุคแห่งการบูรณะกรุงปารีสขนานใหญ่อย่างงดงาม มีการปรับปรุงถนนให้กว้างและมีทัศนียภาพที่สวยงามขึ้น ปรับปรุงอาคารและสวนสาธารณะ และปรับปรุงย่านที่พักอาศัยอย่างหรูหรา ทำให้เป็นที่ดึงดูดของชาวปารีสเป็นจำนวนมาก

จากนโยบายทางต่างประเทศของจักรรวรรดิ ทำให้นโปเลียนที่ 3 ถูกมองว่าต้องการตามรอยพระปิตุลาของพระองค์ โดยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของนานาประเทศทั่วโลก รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามหลายครั้งในยุโรป โดยชัยชนะครั้งแรกของจักรวรรดิคือการได้รับชัยชนะต่อสงครามไครเมีย และสงครามในอิตาลี โดยฝรั่งเศสได้รับนิสและซาวอยเป็นการตอบแทน มีการใช้แนวทางในการแผ่อำนาจที่รุนแรงเป็นอย่างมาก โดยมีการก่อตั้งจักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศสในแอฟริกาเหนือ หรือแม้แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็ตาม นโปเลียนที่ 3 พยายามส่งทหารเข้าแทรกแซงการเมืองเม็กซิโก หวังจะสถาปนาจักรวรรดิเม็กซิโกที่สองขึ้นเป็นดินแดนในอารักขาฝรั่งเศส แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ในปลายรัชสมัยของพระองค์ต้องเผชิญกับมหาอำนาจที่กำลังขยายตัวอย่างปรัสเซีย และพบว่าพระองค์ไม่มีพันธมิตรในการต่อสู้กับกองทัพเยอรมันเลยแม้แต่น้อย[5] การปกครองของนโปเลียนที่ 3 ได้สิ้นสุดในช่วงสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย หลังจากพระองค์ถูกจับเป็นเชลยในยุทธการเซอด็อง ในปี ค.ศ. 1870 พระองค์ได้ลี้ภัยจากฝรั่งเศส และสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1873 ขณะอาศัยอยู่สหราชอาณาจักร

ประวัติศาสตร์

รัฐประหารปี ค.ศ. 1851

ดูบทความหลักที่: รัฐประหารในประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 1851

ในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1851 หลุยส์-นโปเลียน โบนาปาร์ต ซึ่งเป็นประธานาธิบดีเพียงคนเดียวแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง ได้กระทำการรัฐประหาร โดยการยุบสมัชชาแห่งชาติ ซึ่งเขาไม่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะทำเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้ หลุยส์-นโปเลียนจึงกลายเป็นผู้ปกครองฝรั่งเศสแต่เพียงผู้เดียว และได้ประกาศให้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งที่ก่อนหน้านี้ได้ยกเลิกไปโดยสมัชชาแห่งชาติ การประกาศครั้งนี้ทำให้เขาเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนกันอย่างแพร่หลาย จากการลงประชามติในเดือนธันวาคม ซึ่งเขาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากถึง 92 เปอร์เซนต์[6]

ในการลงประชามติครั้งนั้น รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้รับการอนุมัติ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม ค.ศ. 1852 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ทำให้หลุยส์-นโปเลียนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อเป็นเวลา 10 ปี โดยไม่มีการเลือกตั้งใหม่ อำนาจการปกครองทั้งหมดจึงตกอยู่ในมือของเขา อย่างไรก็ตาม หลุยส์-นโปเลียนไม่เพียงต้องการแค่เป็นประธานาธิบดีเท่านั้น แทบทันทีที่เขาลงนามรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ เขาเริ่มฟื้นฟูระบอบจักรวรรดิขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการร้องขออย่างเป็นทางการสำหรับการกลับมาของจักรวรรดิ วุฒิสภาจึงกำหนดให้มีการลงประชามติครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งได้รับความนิยมถึง 97 เปอร์เซนต์ เช่นเดียวกับการลงประชามติครั้งที่แล้ว ซึ่งคะแนนเสียงที่เลือก "ใช่" ส่วนใหญ่เป็นคะแนนเสียงอากาศ[7]

จักรวรรดิได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1852 และประธานาธิบดีก็ได้สถาปนาตนเป็น "นโปเลียนที่ 3 จักรพรรดิแห่งชาวฝรั่งเศส" อันที่จริงรัฐธรรมนูญได้รวบอำนาจเบ็ดเสร็จให้อยู่ในมือของเขาอยู่แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพียงอย่างเดียวคือการแทนคำว่า "ประธานาธิบดี" ไปเป็น "จักรพรรดิ" เท่านั้น การลงประชามติที่ได้รับความนิยมเป็นสัญญาณที่แสดงถึงการกลับมาของลัทธิโบนาปาร์ตอย่างเด่นชัด ซึ่งชาร์ล เดอ โกลล์จะใช้แนวทางลักษณะนี้ในภายหลัง[7]

ช่วงแรกของจักรวรรดิ

 
การประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการของจักรวรรดิที่สอง ณ ออแตลเดอวีล เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1852

นโปเลียนที่ 3 ได้ให้ความสำคัญกับการก่อสร้างระบบทางรถไฟให้มีสภาพที่ดีขึ้นเป็นลำดับแรก เขาได้ควบรวมกลุ่มกิจการธุรกิจประมาณ 36 แห่ง ไปเป็นบริษัทขนาดใหญ่จำนวน 6 แห่ง โดยให้กรุงปารีสเป็นศูนย์กลาง ทำให้กรุงปารีสมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งทางประชากร, อุตสาหกรรม, การคลัง, กิจการพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว การบูรณะกรุงปารีสขนานใหญ่ก็เกิดในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกัน นโปเลียนที่ 3 ได้ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อต้องการบูรณะกรุงปารีสใหม่อย่างงดงาม และเป็นผลงานระดับโลก[8] ความมั่นคงทางการเงินของหกบริษัทได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาล ถึงแม้ว่าจักรวรรดิฝรั่งเศสจะตั้งต้นได้อย่างเชื่องช้า แต่ภายในปี ค.ศ. 1870 ฝรั่งเศสกลับมีระบบทางรถไฟที่ดีเยี่ยม มีระบบถนนหนทาง คลอง และท่าเรือที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน[9]

นโปเลียนพยายามที่จะฟื้นฟูเกียรติของจักรวรรดิอีกครั้ง แต่กลับถูกสาธารณชนแสดงความคิดเห็นอย่างหนักหน่วง มีการผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวดและเปิดเสรีมากขึ้น หลังจากที่เดินทางกลับจากอิตาลี เขาจึงประกาศใช้กฎหมายนิรโทษกรรมแก่ผู้ที่ต่อต้านเขาทั้งหมด ในวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1859 ซึ่งสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของนโปเลียนที่จะเปลี่ยนฝรั่งเศสให้เป็น "จักรวรรดิเสรี" (Liberal Empire) โดยดำรงอยู่เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี

ดูเพิ่ม

เชิงอรรถ

  บทความนี้ ประกอบด้วยข้อความจากสิ่งพิมพ์ซึ่งปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติChisholm, Hugh, บ.ก. (1911). สารานุกรมบริตานิกา ค.ศ. 1911 (11 ed.). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. {{cite encyclopedia}}: |title= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help)

อ้างอิง

 1. White, Richard Grant (1861). National Hymns. How They are Written and how They are Not Written: A Lyric and National Study for the Times. New York City, New York: Rudd & Carleton. p. 59.
 2. Price (2015), p. 272.
 3. Price (1996), p. 4–10.
 4. Spitzer (1962), p. 308-329.
 5. Wolf (1963), p. 275.
 6. Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Elections in Europe: A data handbook, pp. 673–683 ISBN 978-3-8329-5609-7
 7. 7.0 7.1 Milza, Pierre (2006). Napoléon III (ภาษาฝรั่งเศส). Paris: Tempus. pp. 277–279. ISBN 9782262026073.
 8. Pinkney, David H. (1957). "Money and Politics in the Rebuilding of Paris, 1860-1870". The Journal of Economic History. 17 (1): 45–61. doi:10.1017/S0022050700059866. JSTOR 2114706.
 9. J.H. Clapham, Economic development of France and Germany 1815-1914 (1936) pp 147–150

หนังสืออ่านเพิ่ม

การสำรวจ

 • Baguley, David. Napoleon III and His Regime: An Extravaganza (2000) excerpt and text search
 • Bury, J. Napoleon III and the Second Empire (1964)
 • Echard, William E. "Historical Dictionary of the French Second Empire, 1852-1870 online
 • McMillan, James. Napoleon III (1991)
 • Price, Roger. Napoleon III and the Second Empire (1997)
 • Plessis, Alain, and Jonathan Mandelbaum. The Rise and Fall of the Second Empire, 1852 - 1871 (The Cambridge History of Modern France) (1988) excerpt and text search
 • Smith, W.H.C. Second Empire and Commune: France 1848–71 (1985) 98pp

การเมืองการปกครอง

 • Berenson, E. Populist Religion and Left-Wing Politics in France, 1830–52 (1984)
 • Bertocci, P. Jules Simon: Republican anticlericalism and cultural politics in France, 1848–86 (1978)
 • Bury, J. and Tombs, R. Thiers, 1797–1877. A Political Life (1986)
 • Elwitt, S. The Making of the 3rd Republic: Class and Politics in France 1868–84 (1975)
 • Payne, H. The Police State of Louis-Napoleon Bonaparte, 1851–60 (1966)
 • Price, Roger. The French Second Empire: An Anatomy of Political Power (2001) online
 • Zeldin, Theodore. The Political System of Napoleon III (1958)

การทูต และ การทหาร

 • Adriance, T. The Last Gaiter Button. A Study of the Mobilization and Concentration of the French Army in the War of 1870 (1987)
 • Anderson, R. Education in France, 1848–70 (1975)
 • Case, Lynn M. French Opinion on War and Diplomacy during the Second Empire (1954) online
 • Echard, W. Napoleon III and the Concert of Europe (1983)
 • Holmes, R., The Road to Sedan: The French Army 1866–70, London 1984
 • Howard, Michael. The Franco-Prussian War (1967)

สังคม และ เศรษฐกิจ

 • Gibson, R. A Social History of French Catholicism 1789–1914 (1989)
 • Gildea, R. Education in Provincial France, 1800–1914 (1983)
 • Pinkney, David, Napoleon III and the Rebuilding of Paris, Princeton 1958
 • Price, Roger. The French Second Republic. A Social History (1972)

Historiography

 • Campbell, S. The Second Empire Revisited: A Study in French Historiography (1978)

แหล่งข้อมูลอื่น

พิกัดภูมิศาสตร์: 48°49′N 2°29′E / 48.817°N 2.483°E / 48.817; 2.483

จักรวรรดิฝรั่งเศสที่สอง
กรวรรด, ฝร, งเศสท, สอง, ระว, งส, บสนก, กรวรรด, ฝร, งเศส, ฝร, งเศส, deuxième, empire, français, ออย, างเป, นทางการ, กรวรรด, ฝร, งเศส, ฝร, งเศส, empire, français, เป, นจ, กรวรรด, ของราชวงศ, โบนาปาร, ตท, ปกครองโดยจ, กรพรรด, นโปเล, ยนท, ดำรงอย, งแต, นท, มกราคม, 18. rawngsbsnkb ckrwrrdifrngess ckrwrrdifrngessthisxng frngess Deuxieme Empire francais michuxxyangepnthangkar khux ckrwrrdifrngess frngess Empire francais epnckrwrrdikhxngrachwngsobnapartthipkkhrxngodyckrphrrdinopeliynthi 3 darngxyutngaetwnthi 14 mkrakhm kh s 1852 cnthung 27 tulakhm kh s 1870 rwmrayaewlathnghmd 18 pi odyepnchwngthixyurahwangsatharnrthfrngessthi 2 aelasatharnrthfrngessthi 3ckrwrrdifrngessEmpire francaiskh s 1852 kh s 1870thngchati traaephndinephlngchati partxngt pur la siri 1 Partant pour la Syrie source source source ckrwrrdifrngessthisxnginpi kh s 1861sthanackrwrrdiphayitrththrrmnuyemuxnghlwngparisphasathwipphasafrngesssasnasasnakhristnikayormnkhathxlikkarpkkhrxngrthediyw lththiobnapart rachathipityphayitrththrrmnuy rachathipityaebbxttathipityckrphrrdi 1852 1870nopeliynthi 3naykrthmntri sphanitibyytirthspha sphasungwuthispha sphalangsphanitibyyti Corps legislatif prawtisastr rthpraharinpraethsfrngess kh s 18512 thnwakhm kh s 1851 kxtngkh s 1852 sinsud4 knyayn kh s 1870skulenginfrngkfrngesskxnhna thdipsatharnrthfrngessthi 2 satharnrthfrngessthi 3ckrwrrdieyxrmnhlaykhrngthinkprawtisastrinchwngthswrrsthi 1930 aela 1940 mxngrabxbkarpkkhrxngkhxngckrwrrdithisxngwaepnipinthanglbinthanaephdckarfassist 2 aetinrayahlngkartikhwaminlksnaechnninamaichimidxiktxip aelainchwngplaykhriststwrrsthi 20 ckrwrrdithukmxngwaepnrabxbkarpkkhrxngthimikhwamthnsmy 3 4 nkprawtisastrpraeminnoybaythangtangpraethskhxngckrwrrdiinechinglb aetklbpraeminnoybayphayinpraethsinechingbwk odyechphaaxyangying hlngcakthinopeliynthi 3 iddaeninkarpkkhrxngipinthangesriniyminpi kh s 1858 phraxngkhidsnbsnunkickarthurkicaelakarsngxxkkhxngfrngessepnxyangmak phlsaercthiyingihythisudkhxngckrwrrdikkhuxkarprbprungphthnathangdanwtthu odymikarprbprungekhruxkhayrabbrthifkhnanihy samarthxanwykhwamsadwkthangkarkhaaelaechuxmoyngpraethsekhadwykn odymisunyklangxyuthiparis sngphlthaihesrsthkickhxngfrngessetibotxyangrwderw aelanaphakhwamecriykracayipthwphumiphakhkhxngpraeths ckrwrrdithisxngepnthiruckxyangyinginthanathiepnyukhaehngkarburnakrungpariskhnanihyxyangngdngam mikarprbprungthnnihkwangaelamithsniyphaphthiswyngamkhun prbprungxakharaelaswnsatharna aelaprbprungyanthiphkxasyxyanghruhra thaihepnthidungdudkhxngchawparisepncanwnmakcaknoybaythangtangpraethskhxngckrrwrrdi thaihnopeliynthi 3 thukmxngwatxngkartamrxyphrapitulakhxngphraxngkh odyekhaipyungekiywkbkickarkhxngnanapraethsthwolk rwmthungekhaipmiswnrwmkbsngkhramhlaykhrnginyuorp odychychnakhrngaerkkhxngckrwrrdikhuxkaridrbchychnatxsngkhramikhremiy aelasngkhraminxitali odyfrngessidrbnisaelasawxyepnkartxbaethn mikarichaenwthanginkaraephxanacthirunaerngepnxyangmak odymikarkxtngckrwrrdixananikhmfrngessinaexfrikaehnux hruxaemaetinexechiytawnxxkechiyngitexngktam nopeliynthi 3 phyayamsngthharekhaaethrkaesngkaremuxngemksiok hwngcasthapnackrwrrdiemksiokthisxngkhunepndinaedninxarkkhafrngess aetimprasbphlsaerc inplayrchsmykhxngphraxngkhtxngephchiykbmhaxanacthikalngkhyaytwxyangprsesiy aelaphbwaphraxngkhimmiphnthmitrinkartxsukbkxngthpheyxrmnelyaemaetnxy 5 karpkkhrxngkhxngnopeliynthi 3 idsinsudinchwngsngkhramfrngess prsesiy hlngcakphraxngkhthukcbepnechlyinyuththkaresxdxng inpi kh s 1870 phraxngkhidliphycakfrngess aelasinphrachnminpi kh s 1873 khnaxasyxyushrachxanackr enuxha 1 prawtisastr 1 1 rthpraharpi kh s 1851 1 2 chwngaerkkhxngckrwrrdi 2 duephim 3 echingxrrth 4 xangxing 5 hnngsuxxanephim 5 1 karsarwc 5 2 karemuxngkarpkkhrxng 5 3 karthut aela karthhar 5 4 sngkhm aela esrsthkic 5 5 Historiography 6 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhrthpraharpi kh s 1851 aekikh dubthkhwamhlkthi rthpraharinpraethsfrngess kh s 1851 inwnthi 2 thnwakhm kh s 1851 hluys nopeliyn obnapart sungepnprathanathibdiephiyngkhnediywaehngsatharnrthfrngessthi 2 thimacakkareluxktng idkrathakarrthprahar odykaryubsmchchaaehngchati sungekhaimmisiththitamrththrrmnuythicathaechnnn dwyehtuni hluys nopeliyncungklayepnphupkkhrxngfrngessaetephiyngphuediyw aelaidprakasihsiththiinkarxxkesiyngeluxktngthikxnhnaniidykelikipodysmchchaaehngchati karprakaskhrngnithaihekhaepnthiyxmrbcaksatharnchnknxyangaephrhlay cakkarlngprachamtiineduxnthnwakhm sungekhaidrbkhwamniymepnxyangmakthung 92 epxresnt 6 inkarlngprachamtikhrngnn rththrrmnuychbbihmidrbkarxnumti aelaprakasichxyangepnthangkarineduxnmkrakhm kh s 1852 rththrrmnuychbbihmnithaihhluys nopeliyndarngtaaehnngprathanathibditxepnewla 10 pi odyimmikareluxktngihm xanackarpkkhrxngthnghmdcungtkxyuinmuxkhxngekha xyangirktam hluys nopeliynimephiyngtxngkaraekhepnprathanathibdiethann aethbthnthithiekhalngnamrbrxngrththrrmnuychbbihmni ekhaerimfunfurabxbckrwrrdikhunmaihm ephuxtxbsnxngtxkarrxngkhxxyangepnthangkarsahrbkarklbmakhxngckrwrrdi wuthisphacungkahndihmikarlngprachamtikhrngthisxngineduxnphvscikayn sungidrbkhwamniymthung 97 epxresnt echnediywkbkarlngprachamtikhrngthiaelw sungkhaaennesiyngthieluxk ich swnihyepnkhaaennesiyngxakas 7 ckrwrrdiidrbkarcdtngkhunxyangepnthangkaremuxwnthi 2 thnwakhm kh s 1852 aelaprathanathibdikidsthapnatnepn nopeliynthi 3 ckrphrrdiaehngchawfrngess xnthicringrththrrmnuyidrwbxanacebdesrcihxyuinmuxkhxngekhaxyuaelw aetmikarepliynaeplngthisakhyephiyngxyangediywkhuxkaraethnkhawa prathanathibdi ipepn ckrphrrdi ethann karlngprachamtithiidrbkhwamniymepnsyyanthiaesdngthungkarklbmakhxnglththiobnapartxyangednchd sungcharl edx okllcaichaenwthanglksnaniinphayhlng 7 chwngaerkkhxngckrwrrdi aekikh karprakascdtngxyangepnthangkarkhxngckrwrrdithisxng n xxaetledxwil emuxwnthi 2 thnwakhm kh s 1852 nopeliynthi 3 idihkhwamsakhykbkarkxsrangrabbthangrthifihmisphaphthidikhunepnladbaerk ekhaidkhwbrwmklumkickarthurkicpraman 36 aehng ipepnbristhkhnadihycanwn 6 aehng odyihkrungparisepnsunyklang thaihkrungparismikarecriyetibotxyangrwderwthngthangprachakr xutsahkrrm karkhlng kickarphanichykrrm aelakarthxngethiyw karburnakrungpariskhnanihykekidinchwngewlanidwyechnkn nopeliynthi 3 idichcayenginxyangfumefuxyephuxtxngkarburnakrungparisihmxyangngdngam aelaepnphlnganradbolk 8 khwammnkhngthangkarenginkhxnghkbristhidrbkarkhaprakncakrthbal thungaemwackrwrrdifrngesscatngtnidxyangechuxngcha aetphayinpi kh s 1870 frngessklbmirabbthangrthifthidieyiym mirabbthnnhnthang khlxng aelathaeruxthimiprasiththiphaphechnkn 9 nopeliynphyayamthicafunfuekiyrtikhxngckrwrrdixikkhrng aetklbthuksatharnchnaesdngkhwamkhidehnxyanghnkhnwng mikarphxnkhlaymatrkarthiekhmngwdaelaepidesrimakkhun hlngcakthiedinthangklbcakxitali ekhacungprakasichkdhmaynirothskrrmaekphuthitxtanekhathnghmd inwnthi 16 singhakhm kh s 1859 sungsingniidaesdngihehnthungkhwamphyayamkhxngnopeliynthicaepliynfrngessihepn ckrwrrdiesri Liberal Empire odydarngxyuepnrayaewlapraman 10 pi swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidduephim aekikhckrphrrdinopeliynthi 3 ckrwrrdifrngessechingxrrth aekikh bthkhwamni prakxbdwykhxkhwamcaksingphimphsungpccubnepnsatharnsmbti Chisholm Hugh b k 1911 saranukrmbritanika kh s 1911 11 ed sankphimphmhawithyalyekhmbridc cite encyclopedia title immihruxwangepla help xangxing aekikh White Richard Grant 1861 National Hymns How They are Written and how They are Not Written A Lyric and National Study for the Times New York City New York Rudd amp Carleton p 59 Price 2015 p 272 harv error no target CITEREFPrice2015 help Price 1996 p 4 10 harv error no target CITEREFPrice1996 help Spitzer 1962 p 308 329 harv error no target CITEREFSpitzer1962 help Wolf 1963 p 275 harv error no target CITEREFWolf1963 help Dieter Nohlen amp Philip Stover 2010 Elections in Europe A data handbook pp 673 683 ISBN 978 3 8329 5609 7 7 0 7 1 Milza Pierre 2006 Napoleon III phasafrngess Paris Tempus pp 277 279 ISBN 9782262026073 Pinkney David H 1957 Money and Politics in the Rebuilding of Paris 1860 1870 The Journal of Economic History 17 1 45 61 doi 10 1017 S0022050700059866 JSTOR 2114706 J H Clapham Economic development of France and Germany 1815 1914 1936 pp 147 150hnngsuxxanephim aekikhkarsarwc aekikh Baguley David Napoleon III and His Regime An Extravaganza 2000 excerpt and text search Bury J Napoleon III and the Second Empire 1964 Echard William E Historical Dictionary of the French Second Empire 1852 1870online McMillan James Napoleon III 1991 Price Roger Napoleon III and the Second Empire 1997 Plessis Alain and Jonathan Mandelbaum The Rise and Fall of the Second Empire 1852 1871 The Cambridge History of Modern France 1988 excerpt and text search Smith W H C Second Empire and Commune France 1848 71 1985 98ppkaremuxngkarpkkhrxng aekikh Berenson E Populist Religion and Left Wing Politics in France 1830 52 1984 Bertocci P Jules Simon Republican anticlericalism and cultural politics in France 1848 86 1978 Bury J and Tombs R Thiers 1797 1877 A Political Life 1986 Elwitt S The Making of the 3rd Republic Class and Politics in France 1868 84 1975 Payne H The Police State of Louis Napoleon Bonaparte 1851 60 1966 Price Roger The French Second Empire An Anatomy of Political Power 2001 online Zeldin Theodore The Political System of Napoleon III 1958 karthut aela karthhar aekikh Adriance T The Last Gaiter Button A Study of the Mobilization and Concentration of the French Army in the War of 1870 1987 Anderson R Education in France 1848 70 1975 Case Lynn M French Opinion on War and Diplomacy during the Second Empire 1954 online Echard W Napoleon III and the Concert of Europe 1983 Holmes R The Road to Sedan The French Army 1866 70 London 1984 Howard Michael The Franco Prussian War 1967 sngkhm aela esrsthkic aekikh Gibson R A Social History of French Catholicism 1789 1914 1989 Gildea R Education in Provincial France 1800 1914 1983 Pinkney David Napoleon III and the Rebuilding of Paris Princeton 1958 Price Roger The French Second Republic A Social History 1972 Historiography aekikh Campbell S The Second Empire Revisited A Study in French Historiography 1978 aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb ckrwrrdifrngessthisxngThe Civil War in France Karl Marx s 3rd address to the Paris Commune describes character of Second Empire phikdphumisastr 48 49 N 2 29 E 48 817 N 2 483 E 48 817 2 483 bthkhwamekiywkbpraeths dinaedn hruxekhtkarpkkhrxngniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmul bthkhwamekiywkbfrngessniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmulduephimthi sthaniyxy praethsfrngess ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ckrwrrdifrngessthisxng amp oldid 9984717, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม