fbpx
วิกิพีเดีย

รายพระนามพระมหากษัตริย์และจักรพรรดิฝรั่งเศส

พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Monarques de France) ทรงปกครองดินแดนฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาราชอาณาจักรแฟรงก์ในปี พ.ศ. 1029 ไปจนถึงการล่มสลายของจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 ในปี พ.ศ. 2413 โดยฝรั่งเศสถูกปกครองด้วยตำแหน่งพระมหากษัตริย์ตลอดช่วงระยะเวลาส่วนมากบนหน้าประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามยังมีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์กาโรแล็งเชียงสี่พระองค์ที่ดำรงตำแหน่งจักรพรรดิแห่งโรมันและบุคคลจากตระกูลโบนาปาร์ตดำรงตำแหน่งจักรพรรดิแห่งชาวฝรั่งเศสด้วย

ราชาธิปไตย
แห่งฝรั่งเศส
ราชาธิปไตยในอดีต
ตราแผ่นดินจักรวรรดิฝรั่งเศสที่สอง
จักรพรรดินโปเลียนที่ 3
ผู้ปกครองในระบอบราชาธิปไตยแห่งฝรั่งเศส
องค์สุดท้าย

ปฐมกษัตริย์ โคลวิสที่ 1
(ในฐานะกษัตริย์แห่งชาวแฟรงก์)
องค์สุดท้าย นโปเลียนที่ 3
(ในฐานะจักรพรรดิ)
เริ่มระบอบ พ.ศ. 971
สิ้นสุดระบอบ
ผู้อ้างสิทธิ์ ยังคงเป็นที่ถกเถียง

บทความนี้รวบรวมรายพระนามผู้ปกครองในตำแหน่ง "พระมหากษัตริย์แห่งแฟรงก์", "พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส", "พระมหากษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศส" หรือ "จักรพรรดิแห่งชาวฝรั่งเศส" สำหรับพระมหากษัตริย์ชนแฟรงก์ดูที่พระมหากษัตริย์แห่งชนแฟรงค์

นอกจากนี้ในรายพระนามด้านล่าง พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษและบริเตนใหญ่ช่วง พ.ศ. 1883 - 1903 และ พ.ศ. 1912 - 2344 ทรงอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ฝรั่งเศส อันเป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นที่การกล่าวอ้างนี้ยึดอยู่บนพื้นฐานของสนธิสัญญาตรัวส์ พ.ศ. 1963 ที่พระเจ้าชาร์ลที่ 6 ทรงถือเอาพระเจ้าเฮนรีที่ 5 แห่งอังกฤษว่าเป็นอุปราชและรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ฝรั่งเศส แต่พระเจ้าเฮนรีที่ 5 เสด็จสวรรคตก่อนพระเจ้าชาร์ลที่ 6 ดังนั้นพระโอรสของพระเจ้าเฮนรีที่ 5 ซึ่งก็คือ พระเจ้าเฮนรีที่ 6 แห่งอังกฤษ จึงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสต่อจากพระอัยกา (พระเจ้าชาร์ลที่ 6) ดินแดนทางตอนเหนือของฝรั่งเศสส่วนมากอยูภายใต้การปกครองของอังกฤษจนกระทั่ง พ.ศ. 1978 แต่เมื่อถึง พ.ศ. 1996 ชาวอังกฤษก็ถูกขับไล่ออกไปจากแผ่นดินฝรั่งเศสจนหมด ฝรั่งเศสได้ยึดคืนเมืองกาลายส์และหมู่เกาะแชนเนล ต่อมาเมืองกาลายส์ก็ถูกยึดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2101 อย่างไรก็ตามพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร) ยังคงอ้างสิทธิ์เหนือบัลลังก์ฝรั่งเศสมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งยุติลงจากการสถาปนาสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ (จากพระราชบัญญัติสหภาพ) ในปี พ.ศ. 2344

ตำแหน่ง "พระมหากษัตริย์แห่งชาวแฟรงก์" (ละติน: Rex Francorum) ถูกใช้ไปจนถึง พ.ศ. 1733 ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 (แต่มีการใช้ FRANCORUM REX โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 12 ใน พ.ศ. 2042, โดยพระเจ้าฟร็องซัวที่ 1 ใน พ.ศ. 2058 และโดยพระเจ้าอ็องรีที่ 2 ประมาณปี พ.ศ. 2093[1]) ในช่วงระยะเวลาอันสั้นที่รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2334 (ค.ศ. 1791) มีผลบังคับใช้ (พ.ศ. 2334 - 2335) และหลังการปฏิวัติเดือนกรกฎาคมในปี พ.ศ. 2373 พระอิสริยยศ "พระมหากษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศส" ถูกใช้แทนพระอิสริยยศ "พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส (และนาวาร์)" เป็นประดิษฐกรรมทางรัฐธรรมนูญที่รู้จักกันว่า ราชาธิปไตยโดยประชานิยม ซึ่งเชื่อมเอาพระยศของกษัตริย์ผู้ปกครองเข้ากับประชาชนชาวฝรั่งเศส แทนการเชื่อมเข้ากับดินแดนฝรั่งเศสที่ทรงปกครอง

นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเคยใช้ระบอบจักรวรรดิสองครั้งคือ จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 2347 - 2358 ซึ่งสถาปนาและปกครองโดยจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ต่อมาคือ จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2395 - 2413 ซึ่งซึ่งสถาปนาและปกครองโดยจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 พระนัดดาในนโปเลียนที่ 1

ราชวงศ์เมรอแว็งเฌียง

พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
  โกลดีอง พ.ศ. 971
(ค.ศ. 428)
พ.ศ. 991
(ค.ศ. 448)
  เมโรเว พ.ศ. 991
(ค.ศ. 448)
พ.ศ. 1000
(ค.ศ. 457)
  ชีเดริกที่ 1 พ.ศ. 1000
(ค.ศ. 457)
พ.ศ. 1024
(ค.ศ. 481)
  โคลวิสที่ 1 พ.ศ. 1024
(ค.ศ. 481)
พ.ศ. 1054
(ค.ศ. 511)
  ชิลเดอแบร์ที่ 1 พ.ศ. 1054
(ค.ศ. 511)
23 ธันวาคม พ.ศ. 1101
(ค.ศ. 558)
  โคลทาร์ที่ 1 23 ธันวาคม พ.ศ. 1101
(ค.ศ. 558)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 1104
(ค.ศ. 561)
  ชาริแบร์ที่ 1 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 1104
(ค.ศ. 561)
พ.ศ. 1110
(ค.ศ. 567)
  ชิลเพริคที่ 1 พ.ศ. 1110
(ค.ศ. 567)
พ.ศ. 1127
(ค.ศ. 584)
  โคลทาร์ที่ 2 พ.ศ. 1110
(ค.ศ. 567)
18 ตุลาคม พ.ศ. 1172
(ค.ศ. 629)
  ดาโกแบร์ที่ 1 18 ตุลาคม พ.ศ. 1172
(ค.ศ. 629)
19 มกราคม พ.ศ. 1182
(ค.ศ. 639)
  โคลวิสที่ 2 19 มกราคม พ.ศ. 1182
(ค.ศ. 639)
31 ตุลาคม พ.ศ. 1200
(ค.ศ. 657)
  โคลทาร์ที่ 3 31 ตุลาคม พ.ศ. 1200
(ค.ศ. 657)
พ.ศ. 1216
(ค.ศ. 673)
  ชิลเดริกที่ 2 พ.ศ. 1216
(ค.ศ. 673)
พ.ศ. 1218
(ค.ศ. 675)
  ทีเดอร์ริกที่ 3 พ.ศ. 1218
(ค.ศ. 675)
พ.ศ. 1234
(ค.ศ. 691)
  โคลวิสที่ 4 พ.ศ. 1234
(ค.ศ. 691)
พ.ศ. 1238
(ค.ศ. 695)
  ชิลเดอแบร์ที่ 3 พ.ศ. 1238
(ค.ศ. 695)
23 เมษายน พ.ศ. 1254
(ค.ศ. 711)
  ดาโกแบร์ที่ 3 23 เมษายน พ.ศ. 1254
(ค.ศ. 711)
พ.ศ. 1258
(ค.ศ. 715)
  ชิลเพริกที่ 2 พ.ศ. 1258
(ค.ศ. 715)
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1264
(ค.ศ. 721)
  ทีเดอร์ริกที่ 4 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1264
(ค.ศ. 721)
พ.ศ. 1280
(ค.ศ. 737)
  ชิลเดริกที่ 3 พ.ศ. 1280
(ค.ศ. 737)
พ.ศ. 1295
(ค.ศ. 752)

ราชวงศ์กาโรแล็งเชียง

พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
  พระเจ้าเปแป็งพระวรกายเตี้ย พ.ศ. 1295
(ค.ศ. 752)
พ.ศ. 1311
(ค.ศ. 768)
  พระเจ้าชาร์ลที่ 1 ชาร์เลอมาญ พ.ศ. 1311
(ค.ศ. 768)
พ.ศ. 1357
(ค.ศ. 814)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 1 ผู้เคร่งครัด พ.ศ. 1357
(ค.ศ. 814)
20 มิถุนายน พ.ศ. 1383
(ค.ศ. 840)
  พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 ผู้ไร้พระเกศา พ.ศ. 1386
(ค.ศ. 843)
6 ตุลาคม พ.ศ. 1420
(ค.ศ. 877)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 2 ผู้ตรัสติดอ่าง 6 ตุลาคม พ.ศ. 1420
(ค.ศ. 877)
10 เมษายน พ.ศ. 1422
(ค.ศ. 879)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 3 10 เมษายน พ.ศ. 1422
(ค.ศ. 879)
5 สิงหาคม พ.ศ. 1425
(ค.ศ. 882)
  พระเจ้าคาร์โลมัน 10 เมษายน พ.ศ. 1422
(ค.ศ. 879)
6 ธันวาคม พ.ศ. 1427
(ค.ศ. 884)
  พระเจ้าชาร์ล พระวรกายพ่วงพี พ.ศ. 1428
(ค.ศ. 885)
13 มกราคม พ.ศ. 1431
(ค.ศ. 888)
  โอโด 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1431
(ค.ศ. 888)
1 มกราคม พ.ศ. 1441
(ค.ศ. 898)
  พระเจ้าชาร์ลที่ 3
ผู้เรียบง่าย (the Simple) หรือผู้ซื่อตรง (the Straightforward)
1 มกราคม พ.ศ. 1441
(ค.ศ. 898)
30 มิถุนายน พ.ศ. 1465
(ค.ศ. 922)
  พระเจ้าโรแบร์ที่ 1 30 มิถุนายน พ.ศ. 1465
(ค.ศ. 922)
15 มิถุนายน พ.ศ. 1466
(ค.ศ. 923)
  รูดอล์ฟ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 1466
(ค.ศ. 923)
14 มกราคม พ.ศ. 1466
(ค.ศ. 923)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 4 19 มิถุนายน พ.ศ. 1466
(ค.ศ. 923)
10 กันยายน พ.ศ. 1497
(ค.ศ. 954)
  พระเจ้าโลแทร์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 1497
(ค.ศ. 954)
2 มีนาคม พ.ศ. 1529
(ค.ศ. 986)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 5 8 มิถุนายน พ.ศ. 1529
(ค.ศ. 986)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 1530
(ค.ศ. 987)

ราชวงศ์กาเปเตียง

ราชวงศ์กาเปเตียงนี้เป็นราชวงศ์ที่สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าอูก กาแป (Hugues Capet) ซึ่งปกครองฝรั่งเศสตั้งแต่ปี พ.ศ. 1530 ถึง พ.ศ. 2335 (ช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส) และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2357 ถึง พ.ศ. 2391

พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
  พระเจ้าอูก กาแป 3 กรกฎาคม พ.ศ. 1530
(ค.ศ. 987)
24 ตุลาคม พ.ศ. 1539
(ค.ศ. 996)
  พระเจ้าโรแบร์ที่ 2 ผู้เคร่งศาสนา 24 ตุลาคม พ.ศ. 1539
(ค.ศ. 996)
20 กรกฎาคม พ.ศ. 1574
(ค.ศ. 1031)
  พระเจ้าอ็องรีที่ 1 20 กรกฎาคม พ.ศ. 1574
(ค.ศ. 1031)
4 สิงหาคม พ.ศ. 1603
(ค.ศ. 1060)
  พระเจ้าฟิลิปที่ 1 4 สิงหาคม พ.ศ. 1603
(ค.ศ. 1060)
29 กรกฎาคม พ.ศ. 1651
(ค.ศ. 1108)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 6 พระวรกายพ่วงพี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 1651
(ค.ศ. 1108)
1 สิงหาคม พ.ศ. 1680
(ค.ศ. 1137)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 7 ผู้ทรงพระเยาว์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 1680
(ค.ศ. 1137)
18 กันยายน พ.ศ. 1723
(ค.ศ. 1180)
  พระเจ้าฟิลิปที่ 2 ออกุสตุส 18 กันยายน พ.ศ. 1723
(ค.ศ. 1180)
14 กรกฎาคม พ.ศ. 1766
(ค.ศ. 1223)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 8 ผู้กล้าหาญ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 1766
(ค.ศ. 1223)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 1769
(ค.ศ. 1226)
 
พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 ผู้เป็นนักบุญ
(เซนต์หลุยส์)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 1769
(ค.ศ. 1226)
25 สิงหาคม พ.ศ. 1813
(ค.ศ. 1270)
  พระเจ้าฟิลิปที่ 3 ผู้กล้าหาญ 25 สิงหาคม พ.ศ. 1813
(ค.ศ. 1270)
5 ตุลาคม พ.ศ. 1828
(ค.ศ. 1285)
 
พระเจ้าฟิลิปที่ 4 ผู้ทรงพระสิริโฉม 5 ตุลาคม พ.ศ. 1828
(ค.ศ. 1285)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 1857
(ค.ศ. 1314)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 10 ผู้ทะเลาะวิวาท 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 1857
(ค.ศ. 1314)
5 มิถุนายน พ.ศ. 1859
(ค.ศ. 1316)
  พระเจ้าจอห์นที่ 1 ผู้สมภพหลังสิ้นพระบิดา
"จอห์น เลอ พรีเมียร์"
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 1859
(ค.ศ. 1316)
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 1859
(ค.ศ. 1316)
  พระเจ้าฟิลิปที่ 5 พระวรกายสูง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 1859
(ค.ศ. 1316)
3 มกราคม พ.ศ. 1865
(ค.ศ. 1322)
  พระเจ้าชาร์ลที่ 4 ผู้มีพระจริยวัตรงาม
"เลอ เบล"
3 มกราคม พ.ศ. 1865
(ค.ศ. 1322)
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1871
(ค.ศ. 1328)

ราชวงศ์วาลัวส์แห่งราชวงศ์กาเปเตียง

พ.ศ. 1871-2041(1328-1498)

พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
  พระเจ้าฟิลิปที่ 6 ผู้ประสบโชค
(Philip le Fortuné)
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1871
(ค.ศ. 1328)
22 สิงหาคม พ.ศ. 1893
(ค.ศ. 1350)
  พระเจ้าจอห์นที่ 2 ผู้รุ่งเรือง
(Jean le Bon)
22 สิงหาคม พ.ศ. 1893
(ค.ศ. 1350)
8 สิงหาคม พ.ศ. 1907
(ค.ศ. 1364)
  พระเจ้าชาร์ลที่ 5 ผู้รอบรู้
(Charles le Sage)
8 สิงหาคม พ.ศ. 1907
(ค.ศ. 1364)
16 กันยายน พ.ศ. 1923
(ค.ศ. 1380)
  พระเจ้าชาร์ลที่ 6 พระปิยราช
(Charles le Bien-Aimé หรือ Charles le Fol)
16 กันยายน พ.ศ. 1923
(ค.ศ. 1380)
21 ตุลาคม พ.ศ. 1965
(ค.ศ. 1422)
  พระเจ้าชาร์ลที่ 7 ผู้มีชัย
(Charles le Victorieux)
21 ตุลาคม พ.ศ. 1965
(ค.ศ. 1422)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2004
(ค.ศ. 1461)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ผู้ทรงรอบคอบและดกดื่นแมงมุม
(Louis l'universelle aragne-พระราชาแมงมุม)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2004
(ค.ศ. 1461)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2026
(ค.ศ. 1483)
  พระเจ้าชาร์ลที่ 8 ผู้อ่อนโยน
(Charles l'Affable)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2026
(ค.ศ. 1483)
7 เมษายน พ.ศ. 2041
(ค.ศ. 1498)

ราชวงศ์แลงคาเตอร์

พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
  พระเจ้าเฮนรีที่ 6 แห่งอังกฤษ 7 เมษายน พ.ศ. 2041
(ค.ศ. 1498)
1 มกราคม พ.ศ. 2058
(ค.ศ. 1515)

สายวาลัวส์-ออร์เลอองส์

พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 12 บิดาแห่งราษฎร 7 เมษายน พ.ศ. 2041
(ค.ศ. 1498)
1 มกราคม พ.ศ. 2058
(ค.ศ. 1515)

สายวาลัวส์-อองกูแลม

พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
  พระเจ้าฟร็องซัวที่ 1 1 มกราคม พ.ศ. 2058
(ค.ศ. 1515)
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2090
(ค.ศ. 1547)
  พระเจ้าอ็องรีที่ 2 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2090
(ค.ศ. 1547)
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2102
(ค.ศ. 1559)
  พระเจ้าฟร็องซัวที่ 2 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2102
(ค.ศ. 1559)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2103
(ค.ศ. 1560)
  พระเจ้าชาร์ลที่ 9 5 ธันวาคม พ.ศ. 2103
(ค.ศ. 1560)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2117
(ค.ศ. 1574)
  พระเจ้าอ็องรีที่ 3 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2117
(ค.ศ. 1574)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2132
(ค.ศ. 1589)

ราชวงศ์บูร์บง

    ราชวงศ์บูร์บง : Bourbon    
(พ.ศ. 2132 - พ.ศ. 2335)

• ราชวงศ์บูร์บง •
พระปรมาภิไธย ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการครองราชย์ หมายเหตุ
  พระเจ้าอ็องรีที่ 4 กษัตริย์ที่ดีและเจ้าชู้
(Henri IV)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2132
(ค.ศ. 1589)
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2153
(ค.ศ. 1610)
• ทรงเป็นหลานยายของพี่สาวในพระเจ้าฟรองซัวที่ 1
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ผู้ทรงเที่ยงธรรม
(Louis XIII)
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2153
(ค.ศ. 1610)
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2186
(ค.ศ. 1643)
• เป็นพระโอรสของพระเจ้าอองรีที่ 4
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มหาราช,สุริยกษัตริย์
(Louis XIV)
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2186
(ค.ศ. 1643)
1 กันยายน พ.ศ. 2258
(ค.ศ. 1715)
• เป็นพระโอรสของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 พระปิยราชของราษฎร
(Louis XV)
1 กันยายน พ.ศ. 2258
(ค.ศ. 1715)
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2317
(ค.ศ. 1774)
• ทรงเป็นเหลนของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ผู้เป็นคนสุดท้าย
(Louis XVI)
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2317
(ค.ศ. 1774)
10 สิงหาคม พ.ศ. 2335
(ค.ศ. 1792)
• เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 17 ผู้อาภัพ
(Louis XVII)
21 มกราคม พ.ศ. 2336
(ค.ศ. 1793)
8 มกราคม พ.ศ. 2338
(ค.ศ. 1795)
• เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1 (พ.ศ. 2335 - พ.ศ. 2347) ประชาชนที่นิยมกษัตริย์จำนวนมากไม่ยอมรับการล้มล้างระบอบกษัตริย์ และถือว่ารัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งการสวรรคตของพระองค์ในปี พ.ศ. 2336 ต่อมาพระราชโอรส พระเจ้าหลุยส์ที่ 17 ครองราชย์ต่อมาจนสวรรคตในปี พ.ศ. 2338 และพระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ครองราชย์ในเวลาต่อมา

ราชวงศ์โบนาปาร์ต (จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1)

    จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1 : Premier Empire    
(พ.ศ. 2347 - พ.ศ. 2357)

• ราชวงศ์โบนาปาร์ต •
พระปรมาภิไธย ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการครองราชย์ หมายเหตุ
  จักรพรรดินโปเลียนที่ 1
(Napoléon Ier)
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2347
(ค.ศ. 1804)
11 เมษายน พ.ศ. 2357
(ค.ศ. 1814)
• ทรงเป็นกงสุลที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2342
• ทรงเป็นกงสุลตลอดชีพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2345
• ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งชาวฝรั่งเศสตามรัฐธรรมนูญ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2347
• รัฐธรรมนูญดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบโดยประชาชนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน
• บรมราชาภิเษกที่มหาวิหารนอเทรอดามแห่งปารีส เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
• ถูกปลดโดยวุฒิสภาเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2357
• ทรงสละราชสมบัติโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 6 เมษายน ปีเดียวกัน

ราชวงศ์บูร์บง (ราชวงศ์ฟื้นฟูครั้งที่ 1)

    ราชวงศ์บูร์บงฟื้นฟูครั้งที่ 1 : Première Restauration    
(พ.ศ. 2357 - พ.ศ. 2358)

• ราชวงศ์บูร์บง •
พระปรมาภิไธย ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการครองราชย์ หมายเหตุ
       พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ผู้เป็นที่ปรารถนา     
(Louis XVIII)
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2357
(ค.ศ. 1814)
13 มีนาคม พ.ศ. 2358
(ค.ศ. 1815)

• ทรงประกาศตนเป็นกษัตริย์ตั้งแต่การสวรรคตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 17 (หลานชาย)
• แต่มีผลเป็นกษัตริย์อย่างแท้จริงเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2357 หลังจักรพรรดินโปเลียนทรงสละราชสมบัติ
• พระองค์หลบหนีจากกรุงปารีสในคืนวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2358

ราชวงศ์โบนาปาร์ต (สมัยร้อยวัน)

    จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1 (ร้อยวัน) : Premier Empire (Cent-Jours)    
(พ.ศ. 2358)

• ราชวงศ์โบนาปาร์ต •
พระปรมาภิไธย ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการครองราชย์ หมายเหตุ
  จักรพรรดินโปเลียนที่ 1
(Napoléon Ier)
20 มีนาคม พ.ศ. 2358
(ค.ศ. 1815)
22 มิถุนายน พ.ศ. 2358
(ค.ศ. 1815)
• เสด็จกลับมายังกรุงปารีสเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2358
18 มิถุนายน พ.ศ. 2358 พ่ายแพ้ในสงครามวอเตอร์ลู
22 มิถุนายน พ.ศ. 2358 ทรงสละราชสมบัติให้แก่พระราชโอรส
  จักรพรรดินโปเลียนที่ 2
(Napoléon II)
22 มิถุนายน พ.ศ. 2358
(ค.ศ. 1815)
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2358
(ค.ศ. 1815)
จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ทรงสละราชสมบัติให้แก่พระองค์เมื่อมีพระชนมายุเพียง 4 พรรษา
• มิทรงทราบว่าพระองค์เป็นจักรพรรดิ ขณะที่ประทับอยู่ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
• ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิฝรั่งเศสเพียง 15 วัน ก่อนที่จะมีการฟื้นฟูราชวงศ์บูร์บงครั้งที่ 2

ราชวงศ์บูร์บง (ราชวงศ์ฟื้นฟูครั้งที่ 2)

    ราชวงศ์บูร์บงฟื้นฟูครั้งที่ 2 : Seconde Restauration    
(ค.ศ. 1815 - ค.ศ. 1830)

• ราชวงศ์บูร์บง •
พระปรมาภิไธย ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการครองราชย์ หมายเหตุ
       พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ผู้เป็นที่ปรารถนา     
(Louis XVIII)
7 กรกฎาคม ค.ศ. 1815
(พ.ศ. 2358)
16 กันยายน ค.ศ. 1824
(พ.ศ. 2367)
• เป็นพระอนุชาในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
  พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ผู้ไม่เป็นที่รัก
(Charles X)
16 กันยายน ค.ศ. 1824
(พ.ศ. 2367)
2 สิงหาคม ค.ศ. 1830
(พ.ศ. 2373)
• เป็นพระอนุชาในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ พระเจ้าหลุยส์ที่ 18

โดแฟ็ง หลุยส์-อองตวน พระราชโอรสองค์โตและรัชทายาทในราชบัลลังก์พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 10 นั้นบางครั้งถือว่าเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ภายใต้พระนาม พระเจ้าหลุยส์ที่ 19) หลังจากที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 10 ทรงลงพระปรมาภิไธยสละราชสมบัติ และ 20 นาทีถัดมา พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยสละราชสมบัติเช่นเดียวกัน

อองรี ดาร์ตัวส์ พระราชนัดดาในพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 10 นั้นถูกถือว่าเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสพระองค์ต่อมา ภายใต้พระนาม พระเจ้าอองรีที่ 5 โดยพวกนิยมกษัตริย์ ตั้งแต่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1830 ถึง 9 สิงหาคม ปีเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการครองราชย์ของพระองค์ยังเป็นที่เลื่อนลอย เนื่องจากพระองค์ทรงยอมรับการปฏิวัติและรัฐฝรั่งเศสก็มิได้ระบุไว้แต่อย่างใด

ราชวงศ์ออร์เลอองส์ (กษัตริย์แห่งเดือนกรกฎาคม)

    กษัตริย์แห่งเดือนกรกฎาคม : Monarchie de Juillet    
(ค.ศ. 1830 - ค.ศ. 1848)

• ราชวงศ์บูร์บง - ออร์เลอองส์ •
พระปรมาภิไธย ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการครองราชย์ หมายเหตุ
  พระเจ้าหลุยส์-ฟิลิปป์ที่ 1
กษัตริย์แห่งประชาชน

(Louis-Philippe 1er,
le Roi-Citoyen)
9 สิงหาคม ค.ศ. 1830
(พ.ศ. 2373)
24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1848
(พ.ศ. 2391)
• ทรงเป็นทายาทรุ่นที่ 6 ในพระเจ้าหลุยส์ที่ 13
• ทรงเป็นหลานคนที่ 5 ในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ,18 และชาร์ลส์ที่ 10
• ขึ้นครองราชย์หลังจากการปฏิวัติเดือนกรกฎาคม
• ทรงประกาศตนว่าเป็นกษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศส มิใช่กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส
• ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของประเทศฝรั่งเศส

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2 (ค.ศ. 1848 - ค.ศ. 1852) สิ้นสุดลงเมื่อประธานาธิบดีในขณะนั้น หลุยส์-นโปเลียน โบนาปาร์ต ประกาศตนเป็นจักรพรรดิฝรั่งเศสและก่อตั้งจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2

ราชวงศ์โบนาปาร์ต (จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2)

    จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 : Second Empire    
(ค.ศ. 1852 - ค.ศ. 1870)

• ราชวงศ์โบนาปาร์ต •
พระปรมาภิไธย ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการครองราชย์ หมายเหตุ
  จักรพรรดินโปเลียนที่ 3
(Napoléon III)
2 ธันวาคม ค.ศ. 1852
(พ.ศ. 2395)
4 กันยายน ค.ศ. 1870
(พ.ศ. 2413)
* (20 เมษายน ค.ศ. 1808 - 9 มกราคม ค.ศ. 1873)
• เป็นพระภาติยะ (หลานลุง) ในจักรพรรดินโปเลียนที่ 1
• ทรงเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระองค์แรก
• ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2391 จนถึงการปราบดาภิเษก
• ทรงรัฐประหารและปราบดาภิเษกขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิฝรั่งเศส
• ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิฝรั่งเศสพระองค์สุดท้าย

ต่อมาได้ล้มเลิกระบอบกษัตริย์ มีประธานาธิบดีเป็นผู้นำประเทศ

ผู้ปกครองพระองค์สุดท้าย

พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส พระมหากษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศส จักรพรรดิแห่งฝรั่งเศส
          
พระเจ้าชาร์ลที่ 10 พระเจ้าหลุยส์-ฟิลิปป์ที่ 1 จักรพรรดินโปเลียนที่ 3
สิ้นสุด: 2 สิงหาคม พ.ศ. 2373 สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2391 สิ้นสุด: 4 กันยายน พ.ศ. 2413

ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์ต่อมา

ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์หลายท่านสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์พระองค์ก่อน ๆ และได้ประกาศตนเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งยังไม่ยอมรับประมุขแห่งรัฐ (ประธานาธิบดี) และกันเองอีกด้วย ซึ่งได้แก่

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. Potter, David (2008). Renaissance France at War. Boydell & Brewer Ltd. p. viii. ISBN 9781843834052.

รายพระนามพระมหากษัตริย์และจักรพรรดิฝรั่งเศส
รายพระนามพระมหากษ, ตร, และจ, กรพรรด, ฝร, งเศส, พระมหากษ, ตร, แห, งฝร, งเศส, ฝร, งเศส, monarques, france, ทรงปกครองด, นแดนฝร, งเศสมาต, งแต, การสถาปนาราชอาณาจ, กรแฟรงก, ในป, 1029, ไปจนถ, งการล, มสลายของจ, กรวรรด, ฝร, งเศสท, ในป, 2413, โดยฝร, งเศสถ, กปกครองด, วยต. phramhakstriyaehngfrngess frngess Monarques de France thrngpkkhrxngdinaednfrngessmatngaetkarsthapnarachxanackraefrngkinpi ph s 1029 ipcnthungkarlmslaykhxngckrwrrdifrngessthi 2 inpi ph s 2413 odyfrngessthukpkkhrxngdwytaaehnngphramhakstriytlxdchwngrayaewlaswnmakbnhnaprawtisastr xyangirktamyngmiphramhakstriyinrachwngskaoraelngechiyngsiphraxngkhthidarngtaaehnngckrphrrdiaehngormnaelabukhkhlcaktrakulobnapartdarngtaaehnngckrphrrdiaehngchawfrngessdwyrachathipityaehngfrngessrachathipityinxdittraaephndinckrwrrdifrngessthisxngckrphrrdinopeliynthi 3 phupkkhrxnginrabxbrachathipityaehngfrngessxngkhsudthaypthmkstriy okhlwisthi 1 inthanakstriyaehngchawaefrngk xngkhsudthay nopeliynthi 3 inthanackrphrrdi erimrabxb ph s 971sinsudrabxb 24 kumphaphnth ph s 2391 phramhakstriy 4 knyayn ph s 2413 phrackrphrrdi phuxangsiththi yngkhngepnthithkethiyng hluys xlfrxngsaehngburbng rachwngsburbng cinsaehngxxrelxxngs rachwngsxxrelxxngs chxng khristxf nopeliyn rachwngsobnapart bthkhwamnirwbrwmrayphranamphupkkhrxngintaaehnng phramhakstriyaehngaefrngk phramhakstriyaehngfrngess phramhakstriyaehngchawfrngess hrux ckrphrrdiaehngchawfrngess sahrbphramhakstriychnaefrngkduthiphramhakstriyaehngchnaefrngkhnxkcakniinrayphranamdanlang phramhakstriyaehngxngkvsaelabrietnihychwng ph s 1883 1903 aela ph s 1912 2344 thrngxangsiththiinrachbllngkfrngess xnepnchwngrayaewlaxnsnthikarklawxangniyudxyubnphunthankhxngsnthisyyatrws ph s 1963 thiphraecacharlthi 6 thrngthuxexaphraecaehnrithi 5 aehngxngkvswaepnxuprachaelarchthayathaehngrachbllngkfrngess aetphraecaehnrithi 5 esdcswrrkhtkxnphraecacharlthi 6 dngnnphraoxrskhxngphraecaehnrithi 5 sungkkhux phraecaehnrithi 6 aehngxngkvs cungesdckhunkhrxngrachyepnphramhakstriyaehngfrngesstxcakphraxyka phraecacharlthi 6 dinaednthangtxnehnuxkhxngfrngessswnmakxyuphayitkarpkkhrxngkhxngxngkvscnkrathng ph s 1978 aetemuxthung ph s 1996 chawxngkvskthukkhbilxxkipcakaephndinfrngesscnhmd frngessidyudkhunemuxngkalaysaelahmuekaaaechnenl txmaemuxngkalayskthukyudxikkhrnginpi ph s 2101 xyangirktamphramhakstriyaehngxngkvs txmaepliynepnphramhakstriyaehngshrachxanackr yngkhngxangsiththiehnuxbllngkfrngessmaxyangtxenuxngcnkrathngyutilngcakkarsthapnashrachxanackrbrietnihyaelaixraelnd cakphrarachbyytishphaph inpi ph s 2344taaehnng phramhakstriyaehngchawaefrngk latin Rex Francorum thukichipcnthung ph s 1733 inchwngrchsmyphraecafilipthi 2 aetmikarich FRANCORUM REX odyphraecahluysthi 12 in ph s 2042 odyphraecafrxngswthi 1 in ph s 2058 aelaodyphraecaxxngrithi 2 pramanpi ph s 2093 1 inchwngrayaewlaxnsnthirththrrmnuyfrngess ph s 2334 kh s 1791 miphlbngkhbich ph s 2334 2335 aelahlngkarptiwtieduxnkrkdakhminpi ph s 2373 phraxisriyys phramhakstriyaehngchawfrngess thukichaethnphraxisriyys phramhakstriyaehngfrngess aelanawar epnpradisthkrrmthangrththrrmnuythiruckknwa rachathipityodyprachaniym sungechuxmexaphrayskhxngkstriyphupkkhrxngekhakbprachachnchawfrngess aethnkarechuxmekhakbdinaednfrngessthithrngpkkhrxngnxkcaknifrngessyngekhyichrabxbckrwrrdisxngkhrngkhux ckrwrrdifrngessthi 1 tngaet ph s 2347 2358 sungsthapnaaelapkkhrxngodyckrphrrdinopeliynthi 1 txmakhux ckrwrrdifrngessthi 2 tngaet ph s 2395 2413 sungsungsthapnaaelapkkhrxngodyckrphrrdinopeliynthi 3 phranddainnopeliynthi 1 enuxha 1 rachwngsemrxaewngechiyng 2 rachwngskaoraelngechiyng 3 rachwngskaepetiyng 4 rachwngswalwsaehngrachwngskaepetiyng 4 1 ph s 1871 2041 1328 1498 4 2 rachwngsaelngkhaetxr 4 3 saywalws xxrelxxngs 4 4 saywalws xxngkuaelm 5 rachwngsburbng 6 satharnrthfrngessthi 1 7 rachwngsobnapart ckrwrrdifrngessthi 1 8 rachwngsburbng rachwngsfunfukhrngthi 1 9 rachwngsobnapart smyrxywn 10 rachwngsburbng rachwngsfunfukhrngthi 2 11 rachwngsxxrelxxngs kstriyaehngeduxnkrkdakhm 12 satharnrthfrngessthi 2 13 rachwngsobnapart ckrwrrdifrngessthi 2 14 phupkkhrxngphraxngkhsudthay 15 phuxangsiththiinrachbllngktxma 16 duephim 17 xangxingrachwngsemrxaewngechiyng aekikhphranam esdckhunkhrxngrachy sinsud okldixng ph s 971 kh s 428 ph s 991 kh s 448 emorew ph s 991 kh s 448 ph s 1000 kh s 457 chiedrikthi 1 ph s 1000 kh s 457 ph s 1024 kh s 481 okhlwisthi 1 ph s 1024 kh s 481 ph s 1054 kh s 511 chiledxaebrthi 1 ph s 1054 kh s 511 23 thnwakhm ph s 1101 kh s 558 okhltharthi 1 23 thnwakhm ph s 1101 kh s 558 29 phvscikayn ph s 1104 kh s 561 chariaebrthi 1 29 phvscikayn ph s 1104 kh s 561 ph s 1110 kh s 567 chilephrikhthi 1 ph s 1110 kh s 567 ph s 1127 kh s 584 okhltharthi 2 ph s 1110 kh s 567 18 tulakhm ph s 1172 kh s 629 daokaebrthi 1 18 tulakhm ph s 1172 kh s 629 19 mkrakhm ph s 1182 kh s 639 okhlwisthi 2 19 mkrakhm ph s 1182 kh s 639 31 tulakhm ph s 1200 kh s 657 okhltharthi 3 31 tulakhm ph s 1200 kh s 657 ph s 1216 kh s 673 chiledrikthi 2 ph s 1216 kh s 673 ph s 1218 kh s 675 thiedxrrikthi 3 ph s 1218 kh s 675 ph s 1234 kh s 691 okhlwisthi 4 ph s 1234 kh s 691 ph s 1238 kh s 695 chiledxaebrthi 3 ph s 1238 kh s 695 23 emsayn ph s 1254 kh s 711 daokaebrthi 3 23 emsayn ph s 1254 kh s 711 ph s 1258 kh s 715 chilephrikthi 2 ph s 1258 kh s 715 13 kumphaphnth ph s 1264 kh s 721 thiedxrrikthi 4 13 kumphaphnth ph s 1264 kh s 721 ph s 1280 kh s 737 chiledrikthi 3 ph s 1280 kh s 737 ph s 1295 kh s 752 rachwngskaoraelngechiyng aekikhphranam esdckhunkhrxngrachy sinsud phraecaepaepngphrawrkayetiy ph s 1295 kh s 752 ph s 1311 kh s 768 phraecacharlthi 1 charelxmay ph s 1311 kh s 768 ph s 1357 kh s 814 phraecahluysthi 1 phuekhrngkhrd ph s 1357 kh s 814 20 mithunayn ph s 1383 kh s 840 phraecacharlsthi 2 phuirphraeksa ph s 1386 kh s 843 6 tulakhm ph s 1420 kh s 877 phraecahluysthi 2 phutrstidxang 6 tulakhm ph s 1420 kh s 877 10 emsayn ph s 1422 kh s 879 phraecahluysthi 3 10 emsayn ph s 1422 kh s 879 5 singhakhm ph s 1425 kh s 882 phraecakharolmn 10 emsayn ph s 1422 kh s 879 6 thnwakhm ph s 1427 kh s 884 phraecacharl phrawrkayphwngphi ph s 1428 kh s 885 13 mkrakhm ph s 1431 kh s 888 oxod 29 kumphaphnth ph s 1431 kh s 888 1 mkrakhm ph s 1441 kh s 898 phraecacharlthi 3phueriybngay the Simple hruxphusuxtrng the Straightforward 1 mkrakhm ph s 1441 kh s 898 30 mithunayn ph s 1465 kh s 922 phraecaoraebrthi 1 30 mithunayn ph s 1465 kh s 922 15 mithunayn ph s 1466 kh s 923 rudxlf 13 krkdakhm ph s 1466 kh s 923 14 mkrakhm ph s 1466 kh s 923 phraecahluysthi 4 19 mithunayn ph s 1466 kh s 923 10 knyayn ph s 1497 kh s 954 phraecaolaethr 12 phvscikayn ph s 1497 kh s 954 2 minakhm ph s 1529 kh s 986 phraecahluysthi 5 8 mithunayn ph s 1529 kh s 986 22 phvsphakhm ph s 1530 kh s 987 rachwngskaepetiyng aekikhrachwngskaepetiyngniepnrachwngsthisubechuxsaymacakphraecaxuk kaaep Hugues Capet sungpkkhrxngfrngesstngaetpi ph s 1530 thung ph s 2335 chwngkarptiwtifrngess aelatngaetpi ph s 2357 thung ph s 2391 phranam esdckhunkhrxngrachy sinsud phraecaxuk kaaep 3 krkdakhm ph s 1530 kh s 987 24 tulakhm ph s 1539 kh s 996 phraecaoraebrthi 2 phuekhrngsasna 24 tulakhm ph s 1539 kh s 996 20 krkdakhm ph s 1574 kh s 1031 phraecaxxngrithi 1 20 krkdakhm ph s 1574 kh s 1031 4 singhakhm ph s 1603 kh s 1060 phraecafilipthi 1 4 singhakhm ph s 1603 kh s 1060 29 krkdakhm ph s 1651 kh s 1108 phraecahluysthi 6 phrawrkayphwngphi 29 krkdakhm ph s 1651 kh s 1108 1 singhakhm ph s 1680 kh s 1137 phraecahluysthi 7 phuthrngphraeyaw 1 singhakhm ph s 1680 kh s 1137 18 knyayn ph s 1723 kh s 1180 phraecafilipthi 2 xxkustus 18 knyayn ph s 1723 kh s 1180 14 krkdakhm ph s 1766 kh s 1223 phraecahluysthi 8 phuklahay 14 krkdakhm ph s 1766 kh s 1223 8 phvscikayn ph s 1769 kh s 1226 phraecahluysthi 9 phuepnnkbuy esnthluys 8 phvscikayn ph s 1769 kh s 1226 25 singhakhm ph s 1813 kh s 1270 phraecafilipthi 3 phuklahay 25 singhakhm ph s 1813 kh s 1270 5 tulakhm ph s 1828 kh s 1285 phraecafilipthi 4 phuthrngphrasiriochm 5 tulakhm ph s 1828 kh s 1285 29 phvscikayn ph s 1857 kh s 1314 phraecahluysthi 10 phuthaelaawiwath 29 phvscikayn ph s 1857 kh s 1314 5 mithunayn ph s 1859 kh s 1316 phraecacxhnthi 1 phusmphphhlngsinphrabida cxhn elx phriemiyr 15 phvscikayn ph s 1859 kh s 1316 20 phvscikayn ph s 1859 kh s 1316 phraecafilipthi 5 phrawrkaysung 20 phvscikayn ph s 1859 kh s 1316 3 mkrakhm ph s 1865 kh s 1322 phraecacharlthi 4 phumiphracriywtrngam elx ebl 3 mkrakhm ph s 1865 kh s 1322 1 kumphaphnth ph s 1871 kh s 1328 rachwngswalwsaehngrachwngskaepetiyng aekikhph s 1871 2041 1328 1498 aekikh phranam esdckhunkhrxngrachy sinsud phraecafilipthi 6 phuprasbochkh Philip le Fortune 1 kumphaphnth ph s 1871 kh s 1328 22 singhakhm ph s 1893 kh s 1350 phraecacxhnthi 2 phurungeruxng Jean le Bon 22 singhakhm ph s 1893 kh s 1350 8 singhakhm ph s 1907 kh s 1364 phraecacharlthi 5 phurxbru Charles le Sage 8 singhakhm ph s 1907 kh s 1364 16 knyayn ph s 1923 kh s 1380 phraecacharlthi 6 phrapiyrach Charles le Bien Aime hrux Charles le Fol 16 knyayn ph s 1923 kh s 1380 21 tulakhm ph s 1965 kh s 1422 phraecacharlthi 7 phumichy Charles le Victorieux 21 tulakhm ph s 1965 kh s 1422 22 krkdakhm ph s 2004 kh s 1461 phraecahluysthi 11 phuthrngrxbkhxbaeladkdunaemngmum Louis l universelle aragne phrarachaaemngmum 22 krkdakhm ph s 2004 kh s 1461 30 singhakhm ph s 2026 kh s 1483 phraecacharlthi 8 phuxxnoyn Charles l Affable 30 singhakhm ph s 2026 kh s 1483 7 emsayn ph s 2041 kh s 1498 rachwngsaelngkhaetxr aekikh phranam esdckhunkhrxngrachy sinsud phraecaehnrithi 6 aehngxngkvs 7 emsayn ph s 2041 kh s 1498 1 mkrakhm ph s 2058 kh s 1515 saywalws xxrelxxngs aekikh phranam esdckhunkhrxngrachy sinsud phraecahluysthi 12 bidaaehngrasdr 7 emsayn ph s 2041 kh s 1498 1 mkrakhm ph s 2058 kh s 1515 saywalws xxngkuaelm aekikh phranam esdckhunkhrxngrachy sinsud phraecafrxngswthi 1 1 mkrakhm ph s 2058 kh s 1515 31 krkdakhm ph s 2090 kh s 1547 phraecaxxngrithi 2 31 krkdakhm ph s 2090 kh s 1547 10 krkdakhm ph s 2102 kh s 1559 phraecafrxngswthi 2 10 krkdakhm ph s 2102 kh s 1559 5 thnwakhm ph s 2103 kh s 1560 phraecacharlthi 9 5 thnwakhm ph s 2103 kh s 1560 30 phvsphakhm ph s 2117 kh s 1574 phraecaxxngrithi 3 30 phvsphakhm ph s 2117 kh s 1574 2 singhakhm ph s 2132 kh s 1589 rachwngsburbng aekikh rachwngsburbng Bourbon ph s 2132 ph s 2335 rachwngsburbng phraprmaphiithy khunkhrxngrachy sinsudkarkhrxngrachy hmayehtu phraecaxxngrithi 4 kstriythidiaelaecachu Henri IV 2 singhakhm ph s 2132 kh s 1589 14 phvsphakhm ph s 2153 kh s 1610 thrngepnhlanyaykhxngphisawinphraecafrxngswthi 1 phraecahluysthi 13 phuthrngethiyngthrrm Louis XIII 14 phvsphakhm ph s 2153 kh s 1610 14 phvsphakhm ph s 2186 kh s 1643 epnphraoxrskhxngphraecaxxngrithi 4 phraecahluysthi 14 mharach suriykstriy Louis XIV 14 phvsphakhm ph s 2186 kh s 1643 1 knyayn ph s 2258 kh s 1715 epnphraoxrskhxngphraecahluysthi 13 phraecahluysthi 15 phrapiyrachkhxngrasdr Louis XV 1 knyayn ph s 2258 kh s 1715 10 phvsphakhm ph s 2317 kh s 1774 thrngepnehlnkhxngphraecahluysthi 14 phraecahluysthi 16 phuepnkhnsudthay Louis XVI 10 phvsphakhm ph s 2317 kh s 1774 10 singhakhm ph s 2335 kh s 1792 epnphrarachnddakhxngphraecahluysthi 15 phraecahluysthi 17 phuxaphph Louis XVII 21 mkrakhm ph s 2336 kh s 1793 8 mkrakhm ph s 2338 kh s 1795 epnphrarachoxrskhxngphraecahluysthi 16satharnrthfrngessthi 1 aekikhsatharnrthfrngessthi 1 ph s 2335 ph s 2347 prachachnthiniymkstriycanwnmakimyxmrbkarlmlangrabxbkstriy aelathuxwarchsmykhxngphraecahluysthi 16 yngkhngdaenintxipcnkrathngkarswrrkhtkhxngphraxngkhinpi ph s 2336 txmaphrarachoxrs phraecahluysthi 17 khrxngrachytxmacnswrrkhtinpi ph s 2338 aelaphraecahluysthi 18 khrxngrachyinewlatxmarachwngsobnapart ckrwrrdifrngessthi 1 aekikhdubthkhwamhlkthi ckrphrrdiaehngchawfrngess ckrwrrdifrngessthi 1 Premier Empire ph s 2347 ph s 2357 rachwngsobnapart phraprmaphiithy khunkhrxngrachy sinsudkarkhrxngrachy hmayehtu ckrphrrdinopeliynthi 1 Napoleon Ier 18 phvsphakhm ph s 2347 kh s 1804 11 emsayn ph s 2357 kh s 1814 thrngepnkngsulthi 1 tngaetpi ph s 2342 thrngepnkngsultlxdchiphtngaetpi ph s 2345 thrngepnckrphrrdiaehngchawfrngesstamrththrrmnuy 18 phvsphakhm ph s 2347 rththrrmnuydngklaw phankarehnchxbodyprachachnemuxwnthi 6 phvscikayn brmrachaphieskthimhawiharnxethrxdamaehngparis emuxwnthi 2 thnwakhm thukpldodywuthisphaemuxwnthi 3 emsayn ph s 2357 thrngslarachsmbtiodyimmienguxnikhemuxwnthi 6 emsayn piediywknrachwngsburbng rachwngsfunfukhrngthi 1 aekikh rachwngsburbngfunfukhrngthi 1 Premiere Restauration ph s 2357 ph s 2358 rachwngsburbng phraprmaphiithy khunkhrxngrachy sinsudkarkhrxngrachy hmayehtu phraecahluysthi 18 phuepnthiprarthna Louis XVIII 2 phvsphakhm ph s 2357 kh s 1814 13 minakhm ph s 2358 kh s 1815 thrngprakastnepnkstriytngaetkarswrrkhtkhxngphraecahluysthi 17 hlanchay aetmiphlepnkstriyxyangaethcringemuxwnthi 6 emsayn ph s 2357 hlngckrphrrdinopeliynthrngslarachsmbti phraxngkhhlbhnicakkrungparisinkhunwnthi 20 minakhm ph s 2358rachwngsobnapart smyrxywn aekikh ckrwrrdifrngessthi 1 rxywn Premier Empire Cent Jours ph s 2358 rachwngsobnapart phraprmaphiithy khunkhrxngrachy sinsudkarkhrxngrachy hmayehtu ckrphrrdinopeliynthi 1 Napoleon Ier 20 minakhm ph s 2358 kh s 1815 22 mithunayn ph s 2358 kh s 1815 esdcklbmayngkrungparisemuxwnthi 20 minakhm ph s 2358 18 mithunayn ph s 2358 phayaephinsngkhramwxetxrlu 22 mithunayn ph s 2358 thrngslarachsmbtiihaekphrarachoxrs ckrphrrdinopeliynthi 2 Napoleon II 22 mithunayn ph s 2358 kh s 1815 7 krkdakhm ph s 2358 kh s 1815 ckrphrrdinopeliynthi 1 thrngslarachsmbtiihaekphraxngkhemuxmiphrachnmayuephiyng 4 phrrsa mithrngthrabwaphraxngkhepnckrphrrdi khnathiprathbxyu n krungewiynna praethsxxsetriy thrngepnckrphrrdiaehngckrwrrdifrngessephiyng 15 wn kxnthicamikarfunfurachwngsburbngkhrngthi 2rachwngsburbng rachwngsfunfukhrngthi 2 aekikh rachwngsburbngfunfukhrngthi 2 Seconde Restauration kh s 1815 kh s 1830 rachwngsburbng phraprmaphiithy khunkhrxngrachy sinsudkarkhrxngrachy hmayehtu phraecahluysthi 18 phuepnthiprarthna Louis XVIII 7 krkdakhm kh s 1815 ph s 2358 16 knyayn kh s 1824 ph s 2367 epnphraxnuchainphraecahluysthi 16 phraecacharlthi 10 phuimepnthirk Charles X 16 knyayn kh s 1824 ph s 2367 2 singhakhm kh s 1830 ph s 2373 epnphraxnuchainphraecahluysthi 16 aela phraecahluysthi 18odaefng hluys xxngtwn phrarachoxrsxngkhotaelarchthayathinrachbllngkphraecacharlsthi 10 nnbangkhrngthuxwaepnkstriyfrngessthithuktxngtamkdhmay phayitphranam phraecahluysthi 19 hlngcakthiphraecacharlsthi 10 thrnglngphraprmaphiithyslarachsmbti aela 20 nathithdma phraxngkhthrnglngphraprmaphiithyslarachsmbtiechnediywknxxngri dartws phrarachnddainphraecacharlsthi 10 nnthukthuxwaepnkstriyfrngessphraxngkhtxma phayitphranam phraecaxxngrithi 5 odyphwkniymkstriy tngaet 2 singhakhm kh s 1830 thung 9 singhakhm piediywkn aetthungxyangirktamkarkhrxngrachykhxngphraxngkhyngepnthieluxnlxy enuxngcakphraxngkhthrngyxmrbkarptiwtiaelarthfrngesskmiidrabuiwaetxyangidrachwngsxxrelxxngs kstriyaehngeduxnkrkdakhm aekikh kstriyaehngeduxnkrkdakhm Monarchie de Juillet kh s 1830 kh s 1848 rachwngsburbng xxrelxxngs phraprmaphiithy khunkhrxngrachy sinsudkarkhrxngrachy hmayehtu phraecahluys filippthi 1kstriyaehngprachachn Louis Philippe 1er le Roi Citoyen 9 singhakhm kh s 1830 ph s 2373 24 kumphaphnth kh s 1848 ph s 2391 thrngepnthayathrunthi 6 inphraecahluysthi 13 thrngepnhlankhnthi 5 inphraecahluysthi 16 18 aelacharlsthi 10 khunkhrxngrachyhlngcakkarptiwtieduxnkrkdakhm thrngprakastnwaepnkstriyaehngchawfrngess miichkstriyaehngpraethsfrngess thrngepnkstriyphraxngkhsudthaykhxngpraethsfrngesssatharnrthfrngessthi 2 aekikhsatharnrthfrngessthi 2 kh s 1848 kh s 1852 sinsudlngemuxprathanathibdiinkhnann hluys nopeliyn obnapart prakastnepnckrphrrdifrngessaelakxtngckrwrrdifrngessthi 2rachwngsobnapart ckrwrrdifrngessthi 2 aekikh ckrwrrdifrngessthi 2 Second Empire kh s 1852 kh s 1870 rachwngsobnapart phraprmaphiithy khunkhrxngrachy sinsudkarkhrxngrachy hmayehtu ckrphrrdinopeliynthi 3 Napoleon III 2 thnwakhm kh s 1852 ph s 2395 4 knyayn kh s 1870 ph s 2413 20 emsayn kh s 1808 9 mkrakhm kh s 1873 epnphraphatiya hlanlung inckrphrrdinopeliynthi 1 thrngepnprathanathibdiaehngsatharnrthfrngessphraxngkhaerk darngtaaehnngtngaetwnthi 20 thnwakhm ph s 2391 cnthungkarprabdaphiesk thrngrthpraharaelaprabdaphieskkhunepnckrphrrdiaehngckrwrrdifrngess thrngepnckrphrrdiaehngckrwrrdifrngessphraxngkhsudthaytxmaidlmelikrabxbkstriy miprathanathibdiepnphunapraethsphupkkhrxngphraxngkhsudthay aekikhphramhakstriyaehngfrngess phramhakstriyaehngchawfrngess ckrphrrdiaehngfrngess phraecacharlthi 10 phraecahluys filippthi 1 ckrphrrdinopeliynthi 3sinsud 2 singhakhm ph s 2373 sinsud 24 kumphaphnth ph s 2391 sinsud 4 knyayn ph s 2413phuxangsiththiinrachbllngktxma aekikhphuxangsiththiinrachbllngkhlaythansubechuxsaymacakkstriyphraxngkhkxn aelaidprakastnepnkstriyfrngessthithuktxngtamkdhmay thngyngimyxmrbpramukhaehngrth prathanathibdi aelaknexngxikdwy sungidaek phuxangsiththiinrachbllngkfrngesssayelchitimist subechuxsaycakrachwngsburbng imyxmrbpramukhaehngrthtngaet kh s 1830 phuxangsiththiinrachbllngkfrngesssayxxrelxxngnist subechuxsaycakphraecahluys filippthi 1 imyxmrbpramukhaehngrthtngaet kh s 1848 phuxangsiththiinrachbllngkfrngesssayobnapartist subechuxsaymacaknopeliynthi 1 aelaphraxnucha imyxmrbpramukhaehngrthtngaet kh s 1815 1852 aelatngaet kh s 1870 phuxangsiththiinrachbllngkfrngesssaycaokhibt subechuxsaycakphraecaexdewirdthi 3 sungxangsiththiinrachbllngkfrngess ykelikodyphraecacxrcthi 3 aehngrachwngshaonewxr hlngprakasphrarachbyytishphaph kh s 1800 duephim aekikhraychuxprathanathibdisatharnrthfrngess rayphranamkstriysepn rayphranamkstriyaehnghmuekaaxngkvsxangxing aekikh Potter David 2008 Renaissance France at War Boydell amp Brewer Ltd p viii ISBN 9781843834052 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title rayphranamphramhakstriyaelackrphrrdifrngess amp oldid 10383592, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม