fbpx
วิกิพีเดีย

เอเชียตะวันออก

เอเชียตะวันออกเป็นอนุภูมิภาคของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 11,774,358 ตารางกิโลเมตร

เอเชียตะวันออก

东亚/東亞 (จีน)
東アジア (ญี่ปุ่น)
동아시아 (เกาหลี)
Дорнод Ази (มองโกเลีย)
รัฐ[note 1]
ดินแดนในภาวะพึ่งพิง
เมืองหลัก
พื้นที่[note 2]
 • ทั้งหมด11,839,074 ตร.กม. (4,571,092 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (พ.ศ. 2560)[note 3]
 • ทั้งหมด1,641,908,531 คน
 • อันดับ2nd (World)
เขตเวลา
  • UTC+7 (มองโกเลีย)
  • UTC+8 (มองโกเลีย, จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน)
  • UTC+9 (ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เกาหลีเหนิอ)
ภาษา
  GDP(ปานกลาง)US$20.8 trillion
(2018 est.)[1]
เอเชียตะวันออก
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวย่อ东亚/东亚细亚
อักษรจีนตัวเต็ม東亞/東亞細亞
ชื่อภาษาทิเบต
อักษรทิเบต ཨེ་ཤ་ཡ་ཤར་མ་
ชื่อภาษาเวียดนาม
จื๋อโกว๊กหงือĐông Á
จื๋อฮ้าน東亞
ชื่อภาษาเกาหลี
ฮันกึล
동아시아/동아세아/동아
ฮันจา
東아시아/東亞細亞/東亞
ชื่อภาษามองโกเลีย
ภาษามองโกเลียЗүүн Ази
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢ
ชื่อภาษาญี่ปุ่น
ชินจิไต東亜細亜(東アジア)/東亜
คีวจิไต東亞細亞/東亞
คานะひがしアジア/とうあ
ชื่อภาษาอุยกูร์
ภาษาอุยกูร์
شەرقىي ئاسىي
ชื่อภาษารัสเซีย
ภาษารัสเซียВосточная Азия
อักษรโรมันVostochnaja Azija

ประเทศซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีดังต่อไปนี้

ดินแดนซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีดังต่อไปนี้

ประเทศหรือดินแดนต่อไปนี้ บางครั้งก็ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออก ปัจจัยสำคัญที่สุดที่เป็นตัวกำหนดการจำแนกภูมิภาคดังกล่าวนี้คือ มุมมองทางด้านการเมืองที่แต่ละบุคคลมีต่อประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ เป็นหลัก

ประชากรมากกว่า 1,500 ล้านคน หรือประมาณ 40% ของของชาวเอเชียทั้งหมด หรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อัตราความหนาแน่นของประชากรในเอเชียตะวันออกอยู่ที่ 230 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากรโลกถึง 5 เท่า

ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ได้รับอิทธิพลและเกี่ยวพันโยงในกับจีนอย่างมาก ตัวอย่างเช่น บรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกทั้งหมดได้เคยใช้ตัวอักษรจีนในบางช่วงของประวัติศาสตร์ ในบางภูมิภาคของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งมีระบบการเขียนหนังสือเกี่ยวโยงกันในทางประวัติศาสตร์นั้น บางครั้งจะได้รับการอ้างอิงถึงรวมกันเป็นกลุ่มว่า CJK (หรือ CLKV เมื่อรวมเวียดนามด้วย)

ประเทศและดินแดน

ประเทศ

ประเทศ ชื่อในภาษาท้องถิ่น พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ เมืองหลวง
  จีน 中国 9,671,018 1,335,612,969 138 0.772 ปักกิ่ง
  ญี่ปุ่น 日本 377,944 127,470,000 337 0.960 โตเกียว
  มองโกเลีย Монгол Улс 1,564,116 2,736,800 2 0.727 อูลานบาตาร์
  เกาหลีเหนือ 북한 120,540 23,906,000 198 0.766 เปียงยาง
  เกาหลีใต้ 대한 100,140 50,062,000 500 0.937 โซล
  ไต้หวัน 臺灣 36,191 23,119,772 639 0.943 ไทเป

ดินแดน

ดินแดน ชื่อในภาษาท้องถิ่น พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ เมืองเอก
  มาเก๊า 澳門 29 561,200 18,662 0.909 -
  ฮ่องกง 香港 1,104 7,055,071 6,390 0.944 -

ภูมิภาคอื่น ๆ ของเอเชีย

ดูเพิ่ม

  • การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออก

อ้างอิง

  1. "Report for Selected Countries and Subjects".


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "note" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="note"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>

เอเชียตะวันออก
เอเช, ยตะว, นออก, เป, นอน, ภาคของทว, ปเอเช, นท, ประมาณ, ตารางก, โลเมตร东亚, 東亞, 東アジア, 동아시아, เกาหล, Дорнод, Ази, มองโกเล, อน, ภาคของทว, ปเอเช, ยร, note, มองโกเล, เกาหล, เหน, เกาหล, ใต, ไต, หว, นด, นแดนในภาวะพ, งพ, องกง, มาเก, าเม, องหล, กรายการ, กก, เซ, ยงไฮ, เท,. exechiytawnxxkepnxnuphumiphakhkhxngthwipexechiy miphunthipraman 11 774 358 tarangkiolemtrexechiytawnxxk东亚 東亞 cin 東アジア yipun 동아시아 ekahli Dornod Azi mxngokeliy xnuphumiphakhkhxngthwipexechiyrth note 1 cin yipun mxngokeliy ekahliehnux ekahliit ithwndinaedninphawaphungphing hxngkng maekaemuxnghlkraykar cin pkking esiyngih ethiyncin chngching echingtu kwangocw echinecin hnancing xuhn echinhyang taehliyn cihnan hangocw esiyehmin sixan hxngkng maeka yipun otekiyw oyokhama oxsaka ekiywot naongya spopora fukuoxka khitakiwchu hiorchima okheba naha ekahliehnux epiyngyang aekhsxng chinxuycu hmhung ekahliit osl pusan xinchxn aethku khwngcu aethcxn xulsn suwxn Changwon mxngokeliy xulanbatar darkhan Erdenet ithwn ithep ithepihm etha y ehwiyn ithcng ithhnan ekas yng xunphunthi note 2 thnghmd11 839 074 tr km 4 571 092 tr iml prachakr ph s 2560 note 3 thnghmd1 641 908 531 khn xndb2nd World ekhtewlaUTC 7 mxngokeliy UTC 8 mxngokeliy cin hxngkng maeka ithwn UTC 9 yipun ekahliit ekahliehnix phasacin yipun ekahli mxngokeliy thiebt xun GDP panklang US 20 8 trillion 2018 est 1 exechiytawnxxkchuxphasacinxksrcintwyx东亚 东亚细亚xksrcintwetm東亞 東亞細亞karthxdesiyngphasacinklangmatrthanhny hwiphinxinDōngya or Dōng Yaxiyaewd iclsTung1 ya3phasaxuxksrormnton平 ia去phasaknxksrormnTung1 nga3phasaaekhaxksrormndung24 a31phasakwangtungmatrthany hwidephngdung1 aa3phasahminitepxwyciphasahkekiynTang achuxphasathiebtxksrthiebtཨ ཤ ཡ ཤར མ chuxphasaewiydnamcuxokwkhnguxĐong Acuxhan東亞chuxphasaekahlihnkul동아시아 동아세아 동아hnca東아시아 東亞細亞 東亞karthxdesiyngxarxarDong Asia Dong Asea Dong AchuxphasamxngokeliyphasamxngokeliyZүүn Azi ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢkarthxdesiyngSASM GNCDzuun Azichuxphasayipunchinciit東亜細亜 東アジア 東亜khiwciit東亞細亞 東亞khanaひがしアジア とうあkarthxdesiyngehpebirnprbprungHigashi Ajia Tō AkhunerchikiHigasi Azia Tou Achuxphasaxuykurphasaxuykurشەرقىي ئاسىيchuxphasarsesiyphasarsesiyVostochnaya AziyaxksrormnVostochnaja Azijapraethssungmiphunthitngxyuinphumiphakhexechiytawnxxk midngtxipni cin ykewn mnthlchingih ekhtpkkhrxngtnexngsineciyngxuykur aelaekhtpkkhrxngtnexngthiebt sungepnphunthithixaccdihxyuinekhtphumiphakhexechiyklang yipun ekahliehnux ekahliit ithwn mxngokeliydinaednsungmiphunthitngxyuinphumiphakhexechiytawnxxk midngtxipni hxngkng maekapraethshruxdinaedntxipni bangkhrngkthukcdihepnswnhnungkhxngexechiytawnxxk pccysakhythisudthiepntwkahndkarcaaenkphumiphakhdngklawnikhux mummxngthangdankaremuxngthiaetlabukhkhlmitxpraethshruxphumiphakhnn epnhlk phunthiswnthiehluxkhxngcin khux ekhtpkkhrxngtnexngsineciyngxuykur mnthlchingih ekhtpkkhrxngtnexngthiebt cdxyuinphumiphakh exechiytawnxxk hrux exechiyklang kid mxngokeliy cdxyuinphumiphakh exechiytawnxxk hrux exechiyklang kid rsesiytawnxxkikl Russia Far East cdxyuinphumiphakh exechiytawnxxk hrux exechiyehnux kid prachakrmakkwa 1 500 lankhn hruxpraman 40 khxngkhxngchawexechiythnghmd hruxpraman 1 in 4 khxngprachakrolkxasyxyuinphumiphakhexechiytawnxxk thaihphumiphakhniklayepnphumiphakhthimiprachakrxasyxyuhnaaennmakthisudaehnghnungkhxngolk xtrakhwamhnaaennkhxngprachakrinexechiytawnxxkxyuthi 230 khntxtarangkiolemtr sungepnxtrathisungkwaxtrakhwamhnaaennodyechliykhxngprachakrolkthung 5 ethaprawtisastrkhxngexechiytawnxxkkehmuxnkbprawtisastrkhxngpraethsinexechiytawnxxkechiyngit khux idrbxiththiphlaelaekiywphnoynginkbcinxyangmak twxyangechn brrdapraethsinexechiytawnxxkthnghmdidekhyichtwxksrcininbangchwngkhxngprawtisastr inbangphumiphakhkhxngcin yipun aelaekahli sungmirabbkarekhiynhnngsuxekiywoyngkninthangprawtisastrnn bangkhrngcaidrbkarxangxingthungrwmknepnklumwa CJK hrux CLKV emuxrwmewiydnamdwy enuxha 1 praethsaeladinaedn 1 1 praeths 1 2 dinaedn 2 phumiphakhxun khxngexechiy 3 duephim 4 xangxingpraethsaeladinaedn aekikhpraeths aekikh praeths chuxinphasathxngthin phunthi tr km prachakr khwamhnaaenn khn tr km dchnikarphthnamnusy emuxnghlwng cin 中国 9 671 018 1 335 612 969 138 0 772 pkking yipun 日本 377 944 127 470 000 337 0 960 otekiyw mxngokeliy Mongol Uls 1 564 116 2 736 800 2 0 727 xulanbatar ekahliehnux 북한 120 540 23 906 000 198 0 766 epiyngyang ekahliit 대한 100 140 50 062 000 500 0 937 osl ithwn 臺灣 36 191 23 119 772 639 0 943 ithepdinaedn aekikh dinaedn chuxinphasathxngthin phunthi tr km prachakr khwamhnaaenn khn tr km dchnikarphthnamnusy emuxngexk maeka 澳門 29 561 200 18 662 0 909 hxngkng 香港 1 104 7 055 071 6 390 0 944 phumiphakhxun khxngexechiy aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb exechiytawnxxkexechiytawnxxkechiyngit exechiyit xnuthwipxinediy exechiyklang exechiytawntkechiyngithruxexechiytawntk khacakdkhwamhnungkhxngtawnxxkklang mikhwamhmayehmuxnknkbexechiytawntkechiyngit exechiyehnux isbieriy yuerechiyehnux khyayipthungyuorp yuerechiyklang khyayipthungyuorp duephim aekikhkaremuxngkarpkkhrxngkhxngexechiytawnxxkxangxing aekikh Report for Selected Countries and Subjects xangxingphidphlad mipayrabu lt ref gt sahrbklumchux note aetimphbpayrabu lt references group note gt thisxdkhlxngkn hruximmikarpid lt ref gt ekhathungcak https th wikipedia org w index php title exechiytawnxxk amp oldid 10297399, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม