fbpx
วิกิพีเดีย

西镇臭豆腐

ดูภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า(3,000 × 3,000 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 1.59 เมกะไบต์, ชนิดไมม์: image/jpeg)

รูปภาพหรือไฟล์เสียงนี้ ต้นฉบับอยู่ที่ คอมมอนส์ รายละเอียดด้านล่าง เป็นข้อความที่แสดงผลจาก ไฟล์ต้นฉบับในคอมมอนส์
คอมมอนส์เป็นเว็บไซต์ในโครงการสำหรับเก็บรวบรวมสื่อเสรี ที่ คุณสามารถช่วยได้

ความย่อ

คำอธิบาย
中文(中国大陆):西镇臭豆腐
วันที่
แหล่งที่มา งานของตัว
ผู้สร้างสรรค์ Rochi
ตำแหน่งที่ตั้งกล้อง36° 03′ 39.93″ เหนือ, 120° 18′ 04.73″ ตะวันออก ภาพนี้และภาพอื่น ๆ ณ สถานที่เดียวกันที่ OpenStreetMap

การอนุญาตใช้สิทธิ

ข้าพเจ้า ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ของภาพหรือสื่อนี้ อนุญาตให้ใช้ภาพหรือสื่อนี้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

ไฟล์นี้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 นานาชาติ
คุณสามารถ:
  • ที่จะแบ่งปัน – ที่จะทำสำเนา แจกจ่าย และส่งงานดังกล่าวต่อไป
  • ที่จะเรียบเรียงใหม่ – ที่จะดัดแปลงงานดังกล่าว
ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  • แสดงที่มา – คุณต้องให้เกียรติเจ้าของงานอย่างเหมาะสม โดยเพิ่มลิงก์ไปยังสัญญาอนุญาต และระบุหากมีการเปลี่ยนแปลง คุณอาจทำเช่นนี้ได้ในรูปแบบใดก็ได้ตามควร แต่ต้องไม่ใช่ในลักษณะที่แนะว่าผู้ให้อนุญาตสนับสนุนคุณหรือการใช้งานของคุณ
  • อนุญาตแบบเดียวกัน – หากคุณดัดแปลง เปลี่ยนรูป หรือต่อเติมงานนี้ คุณต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันหรือแบบที่เหมือนกับสัญญาอนุญาตที่ใช้กับงานนี้เท่านั้น

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

ผู้สร้าง

บางค่าที่ไม่มีไอเทมวิกิสนเทศ

ชื่อผู้ใช้วิกิมีเดีย: K.Y.K.Z.K.
ชื่อผู้สร้างสรรค์: Rochi
ยูอาร์แอล: https://commons.wikimedia.org/wiki/user:K.Y.K.Z.K.

สถานะลิขสิทธิ์

มีลิขสิทธิ์

สัญญาอนุญาต

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International อังกฤษ

วันที่สร้าง/วันก่อตั้ง

16 มกราคม 2019

coordinates of the point of view อังกฤษ

36°3'39.931"N, 120°18'4.727"E

ที่มาของไฟล์

การสร้างดั้งเดิมโดยผู้อัปโหลด

exposure time อังกฤษ

0.02 วินาที

f-number อังกฤษ

1.75

focal length อังกฤษ

4.07 มิลลิเมตร

ISO speed อังกฤษ

250

เป็น

ภาพถ่าย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน13:15, 2 กรกฎาคม 25623,000 × 3,000 (1.59 เมกะไบต์)K.Y.K.Z.K.User created page with UploadWizard

หน้าต่อไปนี้ โยงมาที่ภาพนี้:

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

วิกิอื่นต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ

西镇臭豆腐
ไฟล, 西镇臭豆腐, ไฟล, ประว, ไฟล, หน, าท, ภาพน, การใช, ไฟล, วนกลาง, อม, ลเก, ยวก, บภาพขนาดของต, วอย, างน, กเซล, ความละเอ, ยดอ, กเซล, กเซล, กเซล, กเซล, กเซล, กเซล, ภาพท, ความละเอ, ยดส, งกว, 8206, กเซล, ขนาดไฟล, เมกะไบต, ชน, ดไมม, image, jpeg, ปภาพหร, อไฟล, เส, ยงน, น. ifl prawtiifl hnathimiphaphni karichiflswnklang khxmulekiywkbphaphkhnadkhxngtwxyangni 600 600 phikesl khwamlaexiydxun 240 240 phikesl 480 480 phikesl 768 768 phikesl 1 024 1 024 phikesl 2 048 2 048 phikesl 3 000 3 000 phikesl duphaphthimikhwamlaexiydsungkwa 8206 3 000 3 000 phikesl khnadifl 1 59 emkaibt chnidimm image jpeg rupphaphhruxiflesiyngni tnchbbxyuthi khxmmxns raylaexiyddanlang epnkhxkhwamthiaesdngphlcak ifltnchbbinkhxmmxns khxmmxnsepnewbistinokhrngkarsahrbekbrwbrwmsuxesri thi khunsamarthchwyid khwamyx khaxthibay西镇臭豆腐 jpg 中文 中国大陆 西镇臭豆腐wnthi 16 mkrakhm ph s 2562 15 19 06aehlngthima ngankhxngtwphusrangsrrkh Rochi taaehnngthitngklxng36 03 39 93 ehnux 120 18 04 73 tawnxxk phaphniaelaphaphxun n sthanthiediywknthi OpenStreetMap36 061092 120 301313karxnuyatichsiththi khapheca inthanaphuthuxlikhsiththikhxngphaphhruxsuxni xnuyatihichphaphhruxsuxniphayitenguxnikhtxipniiflnixyuphayitsyyaxnuyat khriexthifkhxmmxns aebbaesdngthima xnuyataebbediywkn 4 0 nanachatikhunsamarth thicaaebngpn thicathasaena aeckcay aelasngngandngklawtxip thicaeriyberiyngihm thicaddaeplngngandngklaw phayitenguxnikhtxipni aesdngthima khuntxngihekiyrtiecakhxngnganxyangehmaasm odyephimlingkipyngsyyaxnuyat aelarabuhakmikarepliynaeplng khunxacthaechnniidinrupaebbidkidtamkhwr aettxngimichinlksnathiaenawaphuihxnuyatsnbsnunkhunhruxkarichngankhxngkhun xnuyataebbediywkn hakkhunddaeplng epliynrup hruxtxetimnganni khuntxngichsyyaxnuyataebbediywknhruxaebbthiehmuxnkbsyyaxnuyatthiichkbnganniethannhttps creativecommons org licenses by sa 4 0 CC BY SA 4 0 Creative Commons Attribution Share Alike 4 0 true truekhabrryayodyyxithyephimkhabrryaythrrthdediywephuxkhyaykhwamwaiflnimixairixethmthiaesdngxyuiniflniprakxbdwyphusrangbangkhathiimmiixethmwikisnethschuxphuichwikimiediy K Y K Z K chuxphusrangsrrkh Rochiyuxaraexl https commons wikimedia org wiki user K Y K Z K sthanalikhsiththimilikhsiththisyyaxnuyatCreative Commons Attribution ShareAlike 4 0 International xngkvswnthisrang wnkxtng16 mkrakhm 2019coordinates of the point of view xngkvs36 3 39 931 N 120 18 4 727 Ethimakhxngiflkarsrangdngedimodyphuxpohldexposure time xngkvs0 02 winathif number xngkvs1 75focal length xngkvs4 07 milliemtrISO speed xngkvs250epnphaphthay prawtiifl khlikwnthi ewlaephuxduiflthipraktinkhnann wnthi ewlarupyxkhnadphuichkhwamehn pccubn13 15 2 krkdakhm 25623 000 3 000 1 59 emkaibt K Y K Z K User created page with UploadWizard hnathimiphaphni hnatxipni oyngmathiphaphni raychuxxaharcaketahu karichiflswnklang wikixuntxipniichiflni karichbn za wikipedia org Daeuhfouhhaeu karichbn zh wikipedia org 臭豆腐khxmulekiywkbphaph phaphnimikhxmulephimetim sungswnihymacakklxngdicitxlhruxsaeknenxrthisamarthekbkhxmuldngklawiwrwmkbphaphid thaphaphnithukprbprungaekikhhruxepliynaeplngcakedim khxmulbangxyangcayngkhngimepliynaeplngehmuxnphaphthithukprbprungaekikhnnphuphlitklxngXiaomirunkhxngklxngMI 6Xxtrakhwamerw ISO250khaexff 1 75ewlaepidhnaklxng1 50 winathi 0 02 khwamyawofkselns4 07 mm ewlathibnthukphaph15 19 16 mkrakhm 2562laticud36 3 39 93 Nlxngcicud120 18 4 73 Eradbkhwamsungcaknathaelehnuxradbnathael 0 emtrkhwamkwang3 000 phikeslkhwamsung3 000 phikeslsxftaewrthiichwayne user 8 1 0 OPM1 171019 011 V10 2 1 0 ODCCNXM release keysaekikhphaphlasud15 19 16 mkrakhm 2562karcdwangphaphpktitaaehnng Y aela Ckungklangkhwamlaexiydaenwnxn72 dpikhwamlaexiydaenwtng72 dpiopraekrmexksophechxrimkahndwithikarwdesnesxrcudediywesiywwinathi wnthi ewlathidiciiths146594esiywwinathi wnthi ewlatnchbb146594esiywwinathi wnthi ewla146594aeflchimichaeflch rangbichaeflchohmdkarwdaesngesnetxrchnidsinaekhpecxrpktirayaofksinfilm 35 mm 4 mm ewlathiaeplngepndicithl15 19 16 mkrakhm 2562iwtbalansiwtbalansxtonmtikhwamswang APEX1 4ohmdexksophechxrexksophechxrxtonmtikharurbaesng A 1 61khwamhmaykhxngaetlakhxmophenntY Cb Cr immikhasepssisRGBchnidsinphaphthayodytrngkhwamerwchtetxr5 643runexksif Exif 2 2runaeflchphiksthirxngrb1ewlaciphiexs nalikaxatxm 07 19wnthiciphiexs16 mkrakhm 2562 ekhathungcak https th wikipedia org wiki ifl 西镇臭豆腐 jpg, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม