fbpx
วิกิพีเดีย

后土皇地祗

ดูภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า(800 × 1,701 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 222 กิโลไบต์, ชนิดไมม์: image/jpeg)

รูปภาพหรือไฟล์เสียงนี้ ต้นฉบับอยู่ที่ คอมมอนส์ รายละเอียดด้านล่าง เป็นข้อความที่แสดงผลจาก ไฟล์ต้นฉบับในคอมมอนส์
คอมมอนส์เป็นเว็บไซต์ในโครงการสำหรับเก็บรวบรวมสื่อเสรี ที่ คุณสามารถช่วยได้

ความย่อ

จีน: 《后土皇地祗》


  (  )
ศิลปิน/ผู้สร้างสรรค์งาน
Unknow (Qing Dynasty)
ชื่อเรื่อง
จีน:
《后土皇地祗》
title QS:P1476,zh:"后土皇地祗"
label QS:Lzh,"后土皇地祗"
Object type จิตรกรรม
object_type QS:P31,Q3305213
วันที่ Qing Dynasty (1644—1911)
สื่อที่เผยแพร่ 重彩絹本
ขนาด ความสูง: ๑๘๐.๐ cm; ความกว้าง: ๘๓.๕ cm
dimensions QS:P2048,180U174728
dimensions QS:P2049,83.5U174728
White Cloud Temple - Beijing, China (北京白雲觀)
ที่มา/ผู้ถ่ายภาพ [1]

การอนุญาตใช้สิทธิ

ภาพนี้เป็นภาพที่เกิดจากการทำสำเนาภาพหรือศิลปกรรมสองมิติ ซึ่งตัวภาพต้นฉบับที่ถูกทำซ้ำนั้นเป็นสาธารณสมบัติด้วยเหตุผลต่อไปนี้
มูลนิธิวิกิพีเดียมีมุมมองอย่างเป็นทางการในกรณีนี้ว่า "การทำสำเนาภาพหรือศิลปกรรมสองมิติที่เป็นสาธารณสมบัติ ถือว่าภาพที่ได้จากการทำสำเนาเป็นสาธารณสมบัติ การอ้างผลงานดังกล่าวเป็นงานส่วนบุคคลเป็นการขัดต่อแนวคิดเกี่ยวกับสาธารณสมบัติ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ เมื่อใดจะใช้ป้าย PD-Art
การทำสำเนาของภาพนี้ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ ถือได้ว่าภาพที่เกิดจากการทำสำเนาเป็นสาธารณสมบัติเช่นกัน โปรดทราบว่าการนำภาพนี้ไปใช้อาจถูกจำกัดหรือห้ามใช้ในเขตอำนาจศาลของท่าน ทั้งนี้ขึ้นกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่นั้น ๆ ดูเพิ่มที่ การนำภาพหรือศิลปกรรมสองมิติไปใช้

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

ไม่มีค่าอยู่สำหรับสมบัตินี้

ไม่มีค่าอยู่สำหรับสมบัตินี้

MIME type อังกฤษ

image/jpeg

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน15:02, 6 พฤศจิกายน 2564800 × 1,701 (222 กิโลไบต์)ShuishouyueUploaded own work with UploadWizard

หน้าต่อไปนี้ โยงมาที่ภาพนี้:

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

วิกิอื่นต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

后土皇地祗
ไฟล, 后土皇地祗, ไฟล, ประว, ไฟล, หน, าท, ภาพน, การใช, ไฟล, วนกลางขนาดของต, วอย, างน, กเซล, ความละเอ, ยดอ, กเซล, กเซล, ภาพท, ความละเอ, ยดส, งกว, 8206, กเซล, ขนาดไฟล, โลไบต, ชน, ดไมม, image, jpeg, ปภาพหร, อไฟล, เส, ยงน, นฉบ, บอย, คอมมอนส, รายละเอ, ยดด, านล, าง, เป, น. ifl prawtiifl hnathimiphaphni karichiflswnklangkhnadkhxngtwxyangni 282 600 phikesl khwamlaexiydxun 113 240 phikesl 225 480 phikesl duphaphthimikhwamlaexiydsungkwa 8206 800 1 701 phikesl khnadifl 222 kiolibt chnidimm image jpeg rupphaphhruxiflesiyngni tnchbbxyuthi khxmmxns raylaexiyddanlang epnkhxkhwamthiaesdngphlcak ifltnchbbinkhxmmxns khxmmxnsepnewbistinokhrngkarsahrbekbrwbrwmsuxesri thi khunsamarthchwyid khwamyx cin 后土皇地祗 silpin phusrangsrrkhngan Unknow Qing Dynasty chuxeruxng cin 后土皇地祗 title QS P1476 zh 后土皇地祗 label QS Lzh 后土皇地祗 Object type citrkrrmobject type QS P31 Q3305213wnthi Qing Dynasty 1644 1911 suxthiephyaephr 重彩絹本khnad khwamsung 180 0 cm khwamkwang 83 5 cmdimensions QS P2048 180U174728 dimensions QS P2049 83 5U174728Collection White Cloud Temple Beijing China 北京白雲觀 thima phuthayphaph 1 karxnuyatichsiththi phaphniepnphaphthiekidcakkarthasaenaphaphhruxsilpkrrmsxngmiti sungtwphaphtnchbbthithukthasannepnsatharnsmbtidwyehtuphltxipni Public domain Public domain false falsenganniepnsatharnsmbti inpraethstnkaenidaelapraethsxun thirayaewlakarkhumkhrxnglikhsiththinxykwa 100 pihlngcakphusrangsrrkhnganesiychiwit nganniepnsatharnsmbtiinshrthxemrika enuxngcakidrbkarephyaephr hruxkhuncdthaebiyntxsanknganlikhsiththiaehngshrth kxnwnthi 1 mkrakhm kh s 1928iflniidthukrabuwaimmikhxcakdphayitkdhmaylikhsiththi rwmthungsiththithiekiywkhxngaelathiiklekhiyngknhttps creativecommons org publicdomain mark 1 0 PDM Creative Commons Public Domain Mark 1 0 false false mulnithiwikiphiediymimummxngxyangepnthangkarinkrniniwa karthasaenaphaphhruxsilpkrrmsxngmitithiepnsatharnsmbti thuxwaphaphthiidcakkarthasaenaepnsatharnsmbti karxangphlngandngklawepnnganswnbukhkhlepnkarkhdtxaenwkhidekiywkbsatharnsmbti sahrbkhxmulephimetim duthi emuxidcaichpay PD Artkarthasaenakhxngphaphnisungepnsatharnsmbti thuxidwaphaphthiekidcakkarthasaenaepnsatharnsmbtiechnkn oprdthrabwakarnaphaphniipichxacthukcakdhruxhamichinekhtxanacsalkhxngthan thngnikhunkbkdhmaythxngthinthibngkhbichinphunthinn duephimthi karnaphaphhruxsilpkrrmsxngmitiipichkhabrryayodyyxithyephimkhabrryaythrrthdediywephuxkhyaykhwamwaiflnimixairixethmthiaesdngxyuiniflniprakxbdwyimmikhaxyusahrbsmbtiniimmikhaxyusahrbsmbtiniMIME type xngkvsimage jpeg prawtiifl khlikwnthi ewlaephuxduiflthipraktinkhnann wnthi ewlarupyxkhnadphuichkhwamehn pccubn15 02 6 phvscikayn 2564800 1 701 222 kiolibt ShuishouyueUploaded own work with UploadWizard hnathimiphaphni hnatxipni oyngmathiphaphni tibxeniyeniy rayphranamethphaehngaephndin karichiflswnklang wikixuntxipniichiflni karichbn en wikipedia org Houtu karichbn zh wikipedia org 后土 ekhathungcak https th wikipedia org wiki ifl 后土皇地祗 jpg, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม