fbpx
วิกิพีเดีย

《孝慎成皇后朝服像》局部

ดูภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า(682 × 682 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 500 กิโลไบต์, ชนิดไมม์: image/jpeg)

รูปภาพหรือไฟล์เสียงนี้ ต้นฉบับอยู่ที่ คอมมอนส์ รายละเอียดด้านล่าง เป็นข้อความที่แสดงผลจาก ไฟล์ต้นฉบับในคอมมอนส์
คอมมอนส์เป็นเว็บไซต์ในโครงการสำหรับเก็บรวบรวมสื่อเสรี ที่ คุณสามารถช่วยได้

ความย่อ

คำอธิบาย
English: w:Empress Xiaoshencheng
วันที่
แหล่งที่มา http://www.gongbi.net/thread-64743-1-1.html
ผู้สร้างสรรค์ Qing Dynasty court painter

การอนุญาตใช้สิทธิ

ภาพนี้เป็นภาพที่เกิดจากการทำสำเนาภาพหรือศิลปกรรมสองมิติ ซึ่งตัวภาพต้นฉบับที่ถูกทำซ้ำนั้นเป็นสาธารณสมบัติด้วยเหตุผลต่อไปนี้
มูลนิธิวิกิพีเดียมีมุมมองอย่างเป็นทางการในกรณีนี้ว่า "การทำสำเนาภาพหรือศิลปกรรมสองมิติที่เป็นสาธารณสมบัติ ถือว่าภาพที่ได้จากการทำสำเนาเป็นสาธารณสมบัติ การอ้างผลงานดังกล่าวเป็นงานส่วนบุคคลเป็นการขัดต่อแนวคิดเกี่ยวกับสาธารณสมบัติ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ เมื่อใดจะใช้ป้าย PD-Art
การทำสำเนาของภาพนี้ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ ถือได้ว่าภาพที่เกิดจากการทำสำเนาเป็นสาธารณสมบัติเช่นกัน โปรดทราบว่าการนำภาพนี้ไปใช้อาจถูกจำกัดหรือห้ามใช้ในเขตอำนาจศาลของท่าน ทั้งนี้ขึ้นกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่นั้น ๆ ดูเพิ่มที่ การนำภาพหรือศิลปกรรมสองมิติไปใช้

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

วันที่สร้าง/วันก่อตั้ง

30 พฤศจิกายน 1800กริกอเรียน

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน11:27, 8 เมษายน 2555682 × 682 (500 กิโลไบต์)Qingprof

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

วิกิอื่นต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

  • Gebruiker:RonnieV/Lijst van personen geboren op 5 juli
  • Gebruiker:RonnieV/Lijst van personen overleden in 1833
  • Gebruiker:RonnieV/Lijst van personen overleden op 16 juni
  • Gebruiker:RonnieBot/afbeeldingen 58

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ

《孝慎成皇后朝服像》局部
ไฟล, 孝慎成皇后朝服像, 局部, ไฟล, ประว, ไฟล, หน, าท, ภาพน, การใช, ไฟล, วนกลาง, อม, ลเก, ยวก, บภาพขนาดของต, วอย, างน, กเซล, ความละเอ, ยดอ, กเซล, กเซล, กเซล, ภาพท, ความละเอ, ยดส, งกว, 8206, กเซล, ขนาดไฟล, โลไบต, ชน, ดไมม, image, jpeg, ปภาพหร, อไฟล, เส, ยงน, นฉบ, บอย, คอมม. ifl prawtiifl hnathimiphaphni karichiflswnklang khxmulekiywkbphaphkhnadkhxngtwxyangni 600 600 phikesl khwamlaexiydxun 240 240 phikesl 480 480 phikesl 682 682 phikesl duphaphthimikhwamlaexiydsungkwa 8206 682 682 phikesl khnadifl 500 kiolibt chnidimm image jpeg rupphaphhruxiflesiyngni tnchbbxyuthi khxmmxns raylaexiyddanlang epnkhxkhwamthiaesdngphlcak ifltnchbbinkhxmmxns khxmmxnsepnewbistinokhrngkarsahrbekbrwbrwmsuxesri thi khunsamarthchwyid khwamyx khaxthibay 孝慎成皇后朝服像 局部 jpg English w Empress Xiaoshenchengwnthi 30 phvscikayn ph s 2343aehlngthima http www gongbi net thread 64743 1 1 htmlphusrangsrrkh Qing Dynasty court painter karxnuyatichsiththi phaphniepnphaphthiekidcakkarthasaenaphaphhruxsilpkrrmsxngmiti sungtwphaphtnchbbthithukthasannepnsatharnsmbtidwyehtuphltxipni Public domain Public domain false falsenganniepnsatharnsmbti inpraethstnkaenidaelapraethsxun thirayaewlakarkhumkhrxnglikhsiththinxykwa 100 pihlngcakphusrangsrrkhnganesiychiwit nxkcaknikhunxactxngephimpaysatharnsmbtiinshrthxemrika ephuxrabuwaehtuidngannicungepnsatharnsmbtiinshrthxemrikaiflniidthukrabuwaimmikhxcakdphayitkdhmaylikhsiththi rwmthungsiththithiekiywkhxngaelathiiklekhiyngknhttps creativecommons org publicdomain mark 1 0 PDM Creative Commons Public Domain Mark 1 0 false false mulnithiwikiphiediymimummxngxyangepnthangkarinkrniniwa karthasaenaphaphhruxsilpkrrmsxngmitithiepnsatharnsmbti thuxwaphaphthiidcakkarthasaenaepnsatharnsmbti karxangphlngandngklawepnnganswnbukhkhlepnkarkhdtxaenwkhidekiywkbsatharnsmbti sahrbkhxmulephimetim duthi emuxidcaichpay PD Artkarthasaenakhxngphaphnisungepnsatharnsmbti thuxidwaphaphthiekidcakkarthasaenaepnsatharnsmbtiechnkn oprdthrabwakarnaphaphniipichxacthukcakdhruxhamichinekhtxanacsalkhxngthan thngnikhunkbkdhmaythxngthinthibngkhbichinphunthinn duephimthi karnaphaphhruxsilpkrrmsxngmitiipichPublic domain Public domain false falsenganniepnsatharnsmbti inpraethstnkaenidaelapraethsxun thirayaewlakarkhumkhrxnglikhsiththinxykwa 100 pihlngcakphusrangsrrkhnganesiychiwit nxkcaknikhunxactxngephimpaysatharnsmbtiinshrthxemrika ephuxrabuwaehtuidngannicungepnsatharnsmbtiinshrthxemrikaiflniidthukrabuwaimmikhxcakdphayitkdhmaylikhsiththi rwmthungsiththithiekiywkhxngaelathiiklekhiyngknhttps creativecommons org publicdomain mark 1 0 PDM Creative Commons Public Domain Mark 1 0 false falsePublic domain Public domain false falsephaphhruxsuxniepnsathrnsmbtiinpraethscin ephraarayaewlakhxnglikhsiththihmdxayuaelw tamkdhmaylikhsiththikhxngsatharnrthprachachncin thimixanactamkdhmayincinaephndinihyethann imrwmthunghxngkngaelamaeka aelasatharnrthcin pccubnthimiekhtxanacinekaaithwn ephinghu cinehmin hmuekaahmacu l phaphthnghmd phlnganphaphyntr aelaphlnganthnghmdthimiphuthuxlikhsiththiepnnitibukhkhl cathukepnsatharnsmbtiinewla 50 pihlngcakthiidrbkartiphimphkhrngaerk hruxthaimkhrb 50 pihlngcakkarsrangsrrkhaelakarichnganxun thnghmd caklayepnsatharnsmbtiinewla 50 pi hlngcakkaresiychiwitkhxngphusrangphlngansahrbphuxpohldsuxhruxphaph oprdraburaylaexiyd aelathimakhxngphaphhruxsuxihlaexiydaelachdecn nxkcaknikhunxactxngephimpaysatharnsmbtiinshrthxemrika ephuxrabuwaehtuidngannicungepnsatharnsmbtiinshrthxemrika oprdthrabwangannixacimepnsatharnsmbtiinpraethsthiimidichkdrayaewlakhumkhrxnglikhsiththithisnkwa aelamikhxkahnddanlikhsiththithiyawnankwaxayukhxngphusrangsrrkhbwkipxik 60 pi odyechphaaxyangyingpraethsemksiok 100 pi caemka 95 pi okhlxmebiy 80 pi kwetmalaaelasamw 75 pi switesxraelndaelashrthxemrika 70 pi aelaewensuexla 60 pi cestina Deutsch English portugues romană Tagalog Tiếng Việt makedonski russkij മലയ ള ithy 日本語 한국어 中文 中国大陆 中文 台灣 中文 简体 中文 繁體 中文 香港 khabrryayodyyxithyephimkhabrryaythrrthdediywephuxkhyaykhwamwaiflnimixairixethmthiaesdngxyuiniflniprakxbdwywnthisrang wnkxtng30 phvscikayn 1800krikxeriyn prawtiifl khlikwnthi ewlaephuxduiflthipraktinkhnann wnthi ewlarupyxkhnadphuichkhwamehn pccubn11 27 8 emsayn 2555682 682 500 kiolibt Qingprof hnathimiphaphni hnatxipni oyngmathiphaphni ckrphrrdiniesiywesineching rayphranamckrphrrdinicin karichiflswnklang wikixuntxipniichiflni karichbn nl wikipedia org Gebruiker RonnieV Lijst van personen geboren in 1790 Gebruiker RonnieV Lijst van personen geboren op 5 juli Gebruiker RonnieV Lijst van personen overleden in 1833 Gebruiker RonnieV Lijst van personen overleden op 16 juni Gebruiker RonnieBot afbeeldingen 58 karichbn vi wikipedia org Hiếu Thận Thanh Hoang hậukhxmulekiywkbphaph phaphnimikhxmulephimetim sungswnihymacakklxngdicitxlhruxsaeknenxrthisamarthekbkhxmuldngklawiwrwmkbphaphid thaphaphnithukprbprungaekikhhruxepliynaeplngcakedim khxmulbangxyangcayngkhngimepliynaeplngehmuxnphaphthithukprbprungaekikhnnphuphlitklxngOLYMPUS IMAGING CORP ewlathibnthukphaphimthrabwnkarcdwangphaphpktikhwamlaexiydaenwnxn300 dpikhwamlaexiydaenwtng300 dpisxftaewrthiichwww meitu comaekikhphaphlasud22 28 20 kumphaphnth 2554taaehnng Y aela CCo sitedrunexksif Exif 2 21ewlathiaeplngepndicithlimthrabwnkhwamhmaykhxngaetlakhxmophenntY Cb Cr immikharunaeflchphiksthirxngrb1sepssisRGBkarpramwlphaphophlessstngkha ekhathungcak https th wikipedia org wiki ifl 孝慎成皇后朝服像 局部 jpg, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม