fbpx
วิกิพีเดีย

《孝庄文皇后常服像》局部

ดูภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า(670 × 670 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 160 กิโลไบต์, ชนิดไมม์: image/jpeg)

รูปภาพหรือไฟล์เสียงนี้ ต้นฉบับอยู่ที่ คอมมอนส์ รายละเอียดด้านล่าง เป็นข้อความที่แสดงผลจาก ไฟล์ต้นฉบับในคอมมอนส์
คอมมอนส์เป็นเว็บไซต์ในโครงการสำหรับเก็บรวบรวมสื่อเสรี ที่ คุณสามารถช่วยได้

ความย่อ

คำอธิบาย
中文:顺治生母肖像
English: Empress Dowager Xiaozhuang
วันที่ ไม่ทราบวัน
Unknown date
, before 1688
แหล่งที่มา Palace Museum, Beijing.
ผู้สร้างสรรค์ นิรนามUnknown author. Cropped and edited by uploader.

การอนุญาตใช้สิทธิ

ภาพนี้เป็นภาพที่เกิดจากการทำสำเนาภาพหรือศิลปกรรมสองมิติ ซึ่งตัวภาพต้นฉบับที่ถูกทำซ้ำนั้นเป็นสาธารณสมบัติด้วยเหตุผลต่อไปนี้
มูลนิธิวิกิพีเดียมีมุมมองอย่างเป็นทางการในกรณีนี้ว่า "การทำสำเนาภาพหรือศิลปกรรมสองมิติที่เป็นสาธารณสมบัติ ถือว่าภาพที่ได้จากการทำสำเนาเป็นสาธารณสมบัติ การอ้างผลงานดังกล่าวเป็นงานส่วนบุคคลเป็นการขัดต่อแนวคิดเกี่ยวกับสาธารณสมบัติ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ เมื่อใดจะใช้ป้าย PD-Art
การทำสำเนาของภาพนี้ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ ถือได้ว่าภาพที่เกิดจากการทำสำเนาเป็นสาธารณสมบัติเช่นกัน โปรดทราบว่าการนำภาพนี้ไปใช้อาจถูกจำกัดหรือห้ามใช้ในเขตอำนาจศาลของท่าน ทั้งนี้ขึ้นกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่นั้น ๆ ดูเพิ่มที่ การนำภาพหรือศิลปกรรมสองมิติไปใช้

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน02:15, 8 พฤษภาคม 2554670 × 670 (160 กิโลไบต์)Qingprof顺治生母肖像

หน้าต่อไปนี้ โยงมาที่ภาพนี้:

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

วิกิอื่นต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

 • Danh sách hoàng hậu Trung Quốc
 • 孝莊文皇后
 • 旗頭
 • User:禾禾禾禾
 • ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ

  《孝庄文皇后常服像》局部
  ไฟล, 孝庄文皇后常服像, 局部, ไฟล, ประว, ไฟล, หน, าท, ภาพน, การใช, ไฟล, วนกลาง, อม, ลเก, ยวก, บภาพขนาดของต, วอย, างน, กเซล, ความละเอ, ยดอ, กเซล, กเซล, กเซล, ภาพท, ความละเอ, ยดส, งกว, 8206, กเซล, ขนาดไฟล, โลไบต, ชน, ดไมม, image, jpeg, ปภาพหร, อไฟล, เส, ยงน, นฉบ, บอย, คอมม. ifl prawtiifl hnathimiphaphni karichiflswnklang khxmulekiywkbphaphkhnadkhxngtwxyangni 600 600 phikesl khwamlaexiydxun 240 240 phikesl 480 480 phikesl 670 670 phikesl duphaphthimikhwamlaexiydsungkwa 8206 670 670 phikesl khnadifl 160 kiolibt chnidimm image jpeg rupphaphhruxiflesiyngni tnchbbxyuthi khxmmxns raylaexiyddanlang epnkhxkhwamthiaesdngphlcak ifltnchbbinkhxmmxns khxmmxnsepnewbistinokhrngkarsahrbekbrwbrwmsuxesri thi khunsamarthchwyid khwamyx khaxthibay 孝庄文皇后常服像 局部 jpg 中文 顺治生母肖像English Empress Dowager Xiaozhuangwnthi imthrabwnUnknown date before 1688aehlngthima Palace Museum Beijing phusrangsrrkh nirnam Unknown author Cropped and edited by uploader karxnuyatichsiththi phaphniepnphaphthiekidcakkarthasaenaphaphhruxsilpkrrmsxngmiti sungtwphaphtnchbbthithukthasannepnsatharnsmbtidwyehtuphltxipni Public domain Public domain false falsenganniepnsatharnsmbti inpraethstnkaenidaelapraethsxun thirayaewlakarkhumkhrxnglikhsiththinxykwa 100 pihlngcakphusrangsrrkhnganesiychiwit nxkcaknikhunxactxngephimpaysatharnsmbtiinshrthxemrika ephuxrabuwaehtuidngannicungepnsatharnsmbtiinshrthxemrikaiflniidthukrabuwaimmikhxcakdphayitkdhmaylikhsiththi rwmthungsiththithiekiywkhxngaelathiiklekhiyngknhttps creativecommons org publicdomain mark 1 0 PDM Creative Commons Public Domain Mark 1 0 false false mulnithiwikiphiediymimummxngxyangepnthangkarinkrniniwa karthasaenaphaphhruxsilpkrrmsxngmitithiepnsatharnsmbti thuxwaphaphthiidcakkarthasaenaepnsatharnsmbti karxangphlngandngklawepnnganswnbukhkhlepnkarkhdtxaenwkhidekiywkbsatharnsmbti sahrbkhxmulephimetim duthi emuxidcaichpay PD Artkarthasaenakhxngphaphnisungepnsatharnsmbti thuxidwaphaphthiekidcakkarthasaenaepnsatharnsmbtiechnkn oprdthrabwakarnaphaphniipichxacthukcakdhruxhamichinekhtxanacsalkhxngthan thngnikhunkbkdhmaythxngthinthibngkhbichinphunthinn duephimthi karnaphaphhruxsilpkrrmsxngmitiipichPublic domain Public domain false falsephaphhruxsuxniepnsathrnsmbtiinpraethscin ephraarayaewlakhxnglikhsiththihmdxayuaelw tamkdhmaylikhsiththikhxngsatharnrthprachachncin thimixanactamkdhmayincinaephndinihyethann imrwmthunghxngkngaelamaeka aelasatharnrthcin pccubnthimiekhtxanacinekaaithwn ephinghu cinehmin hmuekaahmacu l phaphthnghmd phlnganphaphyntr aelaphlnganthnghmdthimiphuthuxlikhsiththiepnnitibukhkhl cathukepnsatharnsmbtiinewla 50 pihlngcakthiidrbkartiphimphkhrngaerk hruxthaimkhrb 50 pihlngcakkarsrangsrrkhaelakarichnganxun thnghmd caklayepnsatharnsmbtiinewla 50 pi hlngcakkaresiychiwitkhxngphusrangphlngansahrbphuxpohldsuxhruxphaph oprdraburaylaexiyd aelathimakhxngphaphhruxsuxihlaexiydaelachdecn nxkcaknikhunxactxngephimpaysatharnsmbtiinshrthxemrika ephuxrabuwaehtuidngannicungepnsatharnsmbtiinshrthxemrika oprdthrabwangannixacimepnsatharnsmbtiinpraethsthiimidichkdrayaewlakhumkhrxnglikhsiththithisnkwa aelamikhxkahnddanlikhsiththithiyawnankwaxayukhxngphusrangsrrkhbwkipxik 60 pi odyechphaaxyangyingpraethsemksiok 100 pi caemka 95 pi okhlxmebiy 80 pi kwetmalaaelasamw 75 pi switesxraelndaelashrthxemrika 70 pi aelaewensuexla 60 pi cestina Deutsch English portugues romană Tagalog Tiếng Việt makedonski russkij മലയ ള ithy 日本語 한국어 中文 中国大陆 中文 台灣 中文 简体 中文 繁體 中文 香港 prawtiifl khlikwnthi ewlaephuxduiflthipraktinkhnann wnthi ewlarupyxkhnadphuichkhwamehn pccubn02 15 8 phvsphakhm 2554670 670 160 kiolibt Qingprof顺治生母肖像 hnathimiphaphni hnatxipni oyngmathiphaphni rayphranamckrphrrdinicin karichiflswnklang wikixuntxipniichiflni karichbn en wikipedia org Empress Dowager Xiaozhuang karichbn fi wikipedia org Shunzhi karichbn mn wikipedia org Eeer zasagch karichbn no wikipedia org Enkekeiserinne Xiaozhuang karichbn vi wikipedia org Hiếu Trang Hoang Thai hậu Danh sach hoang hậu Trung Quốc karichbn www wikidata org Q1373915 karichbn zh wikipedia org 顺治帝 孝莊文皇后 旗頭 User 禾禾禾禾khxmulekiywkbphaph phaphnimikhxmulephimetim sungswnihymacakklxngdicitxlhruxsaeknenxrthisamarthekbkhxmuldngklawiwrwmkbphaphid thaphaphnithukprbprungaekikhhruxepliynaeplngcakedim khxmulbangxyangcayngkhngimepliynaeplngehmuxnphaphthithukprbprungaekikhnnphuphlitklxngOLYMPUS IMAGING CORP ewlathibnthukphaphimthrabwnkarcdwangphaphpktikhwamlaexiydaenwnxn300 dpikhwamlaexiydaenwtng300 dpisxftaewrthiichOLYMPUS Master 2 20Waekikhphaphlasud21 59 17 mkrakhm 2554taaehnng Y aela CCo sitedrunexksif Exif 2 21ewlathiaeplngepndicithlimthrabwnsepssisRGBkarpramwlphaphophlessstngkha ekhathungcak https th wikipedia org wiki ifl 孝庄文皇后常服像 局部 jpg, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

  บทความ

  , อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม