fbpx
วิกิพีเดีย

หอพักนิสิต-CUDorm

ดูภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า(3,264 × 2,448 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 2.15 เมกะไบต์, ชนิดไมม์: image/jpeg)

รูปภาพหรือไฟล์เสียงนี้ ต้นฉบับอยู่ที่ คอมมอนส์ รายละเอียดด้านล่าง เป็นข้อความที่แสดงผลจาก ไฟล์ต้นฉบับในคอมมอนส์
คอมมอนส์เป็นเว็บไซต์ในโครงการสำหรับเก็บรวบรวมสื่อเสรี ที่ คุณสามารถช่วยได้

ความย่อ

คำอธิบาย
ไทย: ถนนทางเข้าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
English: The area of CU residence
วันที่
แหล่งที่มา งานของตัว
ผู้สร้างสรรค์ BunBn
ตำแหน่งที่ตั้งกล้อง13° 44′ 27.99″ เหนือ, 100° 31′ 44.86″ ตะวันออก   ภาพนี้และภาพอื่น ๆ ณ สถานที่เดียวกันที่ OpenStreetMap

การอนุญาตใช้สิทธิ

ข้าพเจ้า ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ของภาพหรือสื่อนี้ อนุญาตให้ใช้ภาพหรือสื่อนี้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

ไฟล์นี้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 นานาชาติ
คุณสามารถ:
  • ที่จะแบ่งปัน – ที่จะทำสำเนา แจกจ่าย และส่งงานดังกล่าวต่อไป
  • ที่จะเรียบเรียงใหม่ – ที่จะดัดแปลงงานดังกล่าว
ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  • แสดงที่มา – คุณต้องให้เกียรติเจ้าของงานอย่างเหมาะสม โดยเพิ่มลิงก์ไปยังสัญญาอนุญาต และระบุหากมีการเปลี่ยนแปลง คุณอาจทำเช่นนี้ได้ในรูปแบบใดก็ได้ตามควร แต่ต้องไม่ใช่ในลักษณะที่แนะว่าผู้ให้อนุญาตสนับสนุนคุณหรือการใช้งานของคุณ
  • อนุญาตแบบเดียวกัน – หากคุณดัดแปลง เปลี่ยนรูป หรือต่อเติมงานนี้ คุณต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันหรือแบบที่เหมือนกับสัญญาอนุญาตที่ใช้กับงานนี้เท่านั้น

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

ผู้สร้าง

บางค่าที่ไม่มีไอเทมวิกิสนเทศ

หน้าที่ของวัตถุภายใต้ประพจน์นี้: ช่างภาพ
ชื่อผู้สร้างสรรค์: BunBn
ชื่อผู้ใช้วิกิมีเดีย: BunBn

สถานะลิขสิทธิ์

มีลิขสิทธิ์

สัญญาอนุญาต

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International อังกฤษ

วันที่สร้าง/วันก่อตั้ง

10 เมษายน 2017

coordinates of the point of view อังกฤษ

13°44'27.989"N, 100°31'44.861"E

heading อังกฤษ: 324.7117117117117 องศา

บันทึกภาพด้วย

ไอโฟน 6

ที่มาของไฟล์

การสร้างดั้งเดิมโดยผู้อัปโหลด

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน17:42, 10 เมษายน 25603,264 × 2,448 (2.15 เมกะไบต์)BunBnUser created page with UploadWizard

หน้าต่อไปนี้ โยงมาที่ภาพนี้:

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

วิกิอื่นต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ

หอพักนิสิต-CUDorm
ไฟล, หอพ, กน, cudorm, ไฟล, ประว, ไฟล, หน, าท, ภาพน, การใช, ไฟล, วนกลาง, อม, ลเก, ยวก, บภาพขนาดของต, วอย, างน, กเซล, ความละเอ, ยดอ, กเซล, กเซล, กเซล, กเซล, กเซล, กเซล, ภาพท, ความละเอ, ยดส, งกว, 8206, กเซล, ขนาดไฟล, เมกะไบต, ชน, ดไมม, image, jpeg, ปภาพหร, อไฟล, . ifl prawtiifl hnathimiphaphni karichiflswnklang khxmulekiywkbphaphkhnadkhxngtwxyangni 800 600 phikesl khwamlaexiydxun 320 240 phikesl 640 480 phikesl 1 024 768 phikesl 1 280 960 phikesl 2 560 1 920 phikesl 3 264 2 448 phikesl duphaphthimikhwamlaexiydsungkwa 8206 3 264 2 448 phikesl khnadifl 2 15 emkaibt chnidimm image jpeg rupphaphhruxiflesiyngni tnchbbxyuthi khxmmxns raylaexiyddanlang epnkhxkhwamthiaesdngphlcak ifltnchbbinkhxmmxns khxmmxnsepnewbistinokhrngkarsahrbekbrwbrwmsuxesri thi khunsamarthchwyid khwamyx khaxthibayhxphknisit CUDorm jpg ithy thnnthangekhahxphknisitculalngkrnmhawithyaly English The area of CU residencewnthi 10 emsayn ph s 2560 16 30 55aehlngthima ngankhxngtwphusrangsrrkh BunBn taaehnngthitngklxng13 44 27 99 ehnux 100 31 44 86 tawnxxk phaphniaelaphaphxun n sthanthiediywknthi OpenStreetMap13 741108 100 529128karxnuyatichsiththi khapheca inthanaphuthuxlikhsiththikhxngphaphhruxsuxni xnuyatihichphaphhruxsuxniphayitenguxnikhtxipniiflnixyuphayitsyyaxnuyat khriexthifkhxmmxns aebbaesdngthima xnuyataebbediywkn 4 0 nanachatikhunsamarth thicaaebngpn thicathasaena aeckcay aelasngngandngklawtxip thicaeriyberiyngihm thicaddaeplngngandngklaw phayitenguxnikhtxipni aesdngthima khuntxngihekiyrtiecakhxngnganxyangehmaasm odyephimlingkipyngsyyaxnuyat aelarabuhakmikarepliynaeplng khunxacthaechnniidinrupaebbidkidtamkhwr aettxngimichinlksnathiaenawaphuihxnuyatsnbsnunkhunhruxkarichngankhxngkhun xnuyataebbediywkn hakkhunddaeplng epliynrup hruxtxetimnganni khuntxngichsyyaxnuyataebbediywknhruxaebbthiehmuxnkbsyyaxnuyatthiichkbnganniethannhttps creativecommons org licenses by sa 4 0 CC BY SA 4 0 Creative Commons Attribution Share Alike 4 0 true truekhabrryayodyyxithyephimkhabrryaythrrthdediywephuxkhyaykhwamwaiflnimixairixethmthiaesdngxyuiniflniprakxbdwyphusrangbangkhathiimmiixethmwikisnethshnathikhxngwtthuphayitpraphcnni changphaphchuxphusrangsrrkh BunBnchuxphuichwikimiediy BunBnsthanalikhsiththimilikhsiththisyyaxnuyatCreative Commons Attribution ShareAlike 4 0 International xngkvswnthisrang wnkxtng10 emsayn 2017coordinates of the point of view xngkvs13 44 27 989 N 100 31 44 861 Eheading xngkvs 324 7117117117117 xngsabnthukphaphdwyixofn 6thimakhxngiflkarsrangdngedimodyphuxpohld prawtiifl khlikwnthi ewlaephuxduiflthipraktinkhnann wnthi ewlarupyxkhnadphuichkhwamehn pccubn17 42 10 emsayn 25603 264 2 448 2 15 emkaibt BunBnUser created page with UploadWizard hnathimiphaphni hnatxipni oyngmathiphaphni culalngkrnmhawithyaly karichiflswnklang wikixuntxipniichiflni karichbn en wikipedia org Chulalongkorn Universitykhxmulekiywkbphaph phaphnimikhxmulephimetim sungswnihymacakklxngdicitxlhruxsaeknenxrthisamarthekbkhxmuldngklawiwrwmkbphaphid thaphaphnithukprbprungaekikhhruxepliynaeplngcakedim khxmulbangxyangcayngkhngimepliynaeplngehmuxnphaphthithukprbprungaekikhnnphuphlitklxngApplerunkhxngklxngiPhone 6ewlaepidhnaklxng1 514 winathi 0 0019455252918288 khaexff 2 2xtrakhwamerw ISO32ewlathibnthukphaph16 30 10 emsayn 2560khwamyawofkselns4 15 mm laticud13 44 27 99 Nlxngcicud100 31 44 86 Eradbkhwamsungcaknathaelitradbnathael 3 406 emtrkarcdwangphaphpktikhwamlaexiydaenwnxn72 dpikhwamlaexiydaenwtng72 dpisxftaewrthiich10 3 1aekikhphaphlasud16 30 10 emsayn 2560taaehnng Y aela Ckungklangopraekrmexksophechxropraekrmpktirunexksif Exif 2 21ewlathiaeplngepndicithl16 30 10 emsayn 2560khwamhmaykhxngaetlakhxmophenntY Cb Cr immikhakhwamerwchtetxr9 0045317220544kharurbaesng A 2 2750071245369khwamswang APEX7 9323816679189karchdechyaesng0ohmdkarwdaesngspxtaeflchimichaeflch ohmdxtonmtiesiywwinathi wnthi ewlatnchbb071esiywwinathi wnthi ewlathidiciiths071runaeflchphiksthirxngrb1sepssisRGBwithikarwdesnesxrcudediywchnidsinphaphthayodytrngkarpramwlphaphHDR no original saved ohmdexksophechxrexksophechxrxtonmtiiwtbalansiwtbalansxtonmtirayaofksinfilm 35 mm 29 mm chnidsinaekhpecxrpktiewlaciphiexs nalikaxatxm 09 30hnwykhwamerwkiolemtr chwomngkhwamerwkhxngekhruxngrbsyyanciphiexs0 64cudxangxingkhxngthisthangphaphthisthangcringthisthangkhxngphaph324 71171171171cudxangxingkhxngthisthangepahmaythisthangcringthisthangkhxngepahmay324 71171171171wnthiciphiexs10 emsayn 2560 ekhathungcak https th wikipedia org wiki ifl hxphknisit CUDorm jpg, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม