fbpx
วิกิพีเดีย

ประกาศคณะราษฎร (๒๔๗๕-๐๖-๒๔).pdf


หน้าถัดไป →

ดูภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า(1,239 × 1,741 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 2.54 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 4 หน้า)

รูปภาพหรือไฟล์เสียงนี้ ต้นฉบับอยู่ที่ คอมมอนส์ รายละเอียดด้านล่าง เป็นข้อความที่แสดงผลจาก ไฟล์ต้นฉบับในคอมมอนส์
คอมมอนส์เป็นเว็บไซต์ในโครงการสำหรับเก็บรวบรวมสื่อเสรี ที่ คุณสามารถช่วยได้

ความย่อ

คำอธิบาย
English: The Announcement of the People's Party, aka the Announcement of the People's Party No. 1, issued and read to the public on 24 June 1932 at 06:00 hrs by party leader Colonel Phot Phahonlayothin at the Equestrian Plaza, Bangkok, before the party launched a coup (now known as Siamese revolution of 1932) against King Rama VII of Siam (now Thailand) in order to replace the country's absolute monarchy with a constitutional monarchy. The announcement condemned the monarchy for abuse of power and people and stated, amongst other things, the six goals of the party, such as to enable the people to enjoy equality, to enable the people to access full and best education, etc.
ไทย: ประกาศคณะราษฎร หรือ ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ ๑ ซึ่งพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) หัวหน้าคณะราษฎร อ่านต่อสาธารณชนเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เวลา ๐๖:๐๐ นาฬิกา ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ ก่อนที่คณะราษฎรจะยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก เพื่อแทนที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกาศดังกล่าวประณามราชาธิปไตย และระบุหลักการ ๖ ประการของคณะราษฎร เช่น "จะต้องให้ราษฎรได้สิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่)" และ "จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร" นอกเหนือไปจากสิ่งอื่น
วันที่
แหล่งที่มา
ไทย: People's Party. (1932, 24 June). Announcement of the People's Party (dated 24 June 1932). Retrieved: http://www.enlightened-jurists.com/download/5 (dead link).
ไทย: คณะราษฎร. (๒๔๗๕, ๒๔ มิถุนายน). ประกาศคณะราษฎร (ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕). เข้าถึงได้จาก: http://www.enlightened-jurists.com/download/5 (ลิงก์เสีย).
ผู้สร้างสรรค์
English: People's Party of Siam
ไทย: คณะราษฎร

การอนุญาตใช้สิทธิ

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน00:58, 3 กุมภาพันธ์ 2563หน้า 1,239 × 1,741, 4 (2.54 เมกะไบต์)BitterschokoUser created page with UploadWizard

หน้าต่อไปนี้ โยงมาที่ภาพนี้:

การใช้ไฟล์ส่วนกลาง

วิกิอื่นต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

 • การใช้บน th.wikisource.org
  • ดัชนี:ประกาศคณะราษฎร (๒๔๗๕-๐๖-๒๔).pdf
  • หน้า:ประกาศคณะราษฎร (๒๔๗๕-๐๖-๒๔).pdf/1
  • หน้า:ประกาศคณะราษฎร (๒๔๗๕-๐๖-๒๔).pdf/2
  • หน้า:ประกาศคณะราษฎร (๒๔๗๕-๐๖-๒๔).pdf/3
  • หน้า:ประกาศคณะราษฎร (๒๔๗๕-๐๖-๒๔).pdf/4

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ

ประกาศคณะราษฎร (๒๔๗๕-๐๖-๒๔).pdf
ไฟล, ประกาศคณะราษฎร, ๒๔๗๕, ๐๖, ๒๔, ไฟล, ประว, ไฟล, หน, าท, ภาพน, การใช, ไฟล, วนกลาง, อม, ลเก, ยวก, บภาพขนาดของต, วอย, าง, ของไฟล, กเซล, ความละเอ, ยดอ, กเซล, กเซล, กเซล, กเซลไปหน, หน, าถ, ดไป, ภาพท, ความละเอ, ยดส, งกว, 8206, กเซล, ขนาดไฟล, เมกะไบต, ประเภท, mime. ifl prawtiifl hnathimiphaphni karichiflswnklang khxmulekiywkbphaphkhnadkhxngtwxyang JPG nikhxngifl PDF ni 426 599 phikesl khwamlaexiydxun 171 240 phikesl 341 480 phikesl 546 768 phikesl 1 239 1 741 phikesliphna 1 2 3 4 hnathdip duphaphthimikhwamlaexiydsungkwa 8206 1 239 1 741 phikesl khnadifl 2 54 emkaibt praephth MIME application pdf 4 hna rupphaphhruxiflesiyngni tnchbbxyuthi khxmmxns raylaexiyddanlang epnkhxkhwamthiaesdngphlcak ifltnchbbinkhxmmxns khxmmxnsepnewbistinokhrngkarsahrbekbrwbrwmsuxesri thi khunsamarthchwyid khwamyx khaxthibayprakaskhnarasdr 2475 06 24 pdf English The Announcement of the People s Party aka the Announcement of the People s Party No 1 issued and read to the public on 24 June 1932 at 06 00 hrs by party leader Colonel Phot Phahonlayothin at the Equestrian Plaza Bangkok before the party launched a coup now known as Siamese revolution of 1932 against King Rama VII of Siam now Thailand in order to replace the country s absolute monarchy with a constitutional monarchy The announcement condemned the monarchy for abuse of power and people and stated amongst other things the six goals of the party such as to enable the people to enjoy equality to enable the people to access full and best education etc ithy prakaskhnarasdr hrux prakaskhnarasdr chbbthi 1 sungphnexk phrayaphhlphlphyuhesna phcn phhloythin hwhnakhnarasdr xantxsatharnchnemuxwnthi 24 mithunayn ph s 2475 ewla 06 00 nalika n lanphrarachwngdusit krungethph kxnthikhnarasdrcayudxanackarpkkhrxngaephndincakphrabathsmedcphraprminthrmhaprachathipk ephuxaethnthirabxbsmburnayasiththirachydwyrabxbrachathipityphayitrththrrmnuy prakasdngklawpranamrachathipity aelarabuhlkkar 6 prakarkhxngkhnarasdr echn catxngihrasdridsiththiesmxphakhkn imichihphwkecamisiththiyingkwarasdrechnthiepnxyu aela catxngihkarsuksaxyangetmthiaekrasdr nxkehnuxipcaksingxunwnthi 24 mithunayn ph s 2475aehlngthima ithy People s Party 1932 24 June Announcement of the People s Party dated 24 June 1932 Retrieved http www enlightened jurists com download 5 dead link ithy khnarasdr 2475 24 mithunayn prakaskhnarasdr lngwnthi 24 mithunayn 2475 ekhathungidcak http www enlightened jurists com download 5 lingkesiy phusrangsrrkh English People s Party of Siam ithy khnarasdr karxnuyatichsiththi Public domain Public domain false falsephaphhruxsuxni thuxepnnganxnimmilikhsiththiinekhtxanacsalithy enuxngcaklikhsiththihmdxayuaehngkarkhumkhrxngaelw tammatra 19 thungmatra 23 aehngphrarachbyytilikhsiththi ph s 2537 dngni matra 19 phayitbngkhbmatra 21 aelamatra 22 likhsiththitamphrarachbyytiniihmixyutlxdxayukhxngphusrangsrrkh aelamixyutxipxikepnewlahasibpi nbaetphusrangsrrkhthungaekkhwamtay inkrnithimiphusrangsrrkhrwm likhsiththiinngandngklawihmixyutlxdxayukhxngphusrangsrrkhrwm aelamixyutxipxikepnewlahasibpinbaetphusrangsrrkhrwmkhnsudthaythungaekkhwamtay thaphusrangsrrkhhruxphusrangsrrkhrwmthukkhnthungaekkhwamtaykxnthiidmikarokhsnangannn ihlikhsiththidngklawmixayuhasibpinbaetidmikarokhsnaepnkhrngaerk inkrnithiphusrangsrrkhepnnitibukhkhl ihlikhsiththimixayuhasibpinbaetphusrangsrrkhidsrangsrrkhkhun aetthaidmikarokhsnangannninrahwangrayaewladngklaw ihlikhsiththimixayuhasibpinbaetidmikarokhsnaepnkhrngaerkmatra 20 nganxnmilikhsiththitamphrarachbyytinithiidsrangsrrkhkhunodyphusrangsrrkhichnamaefnghruximpraktchuxphusrangsrrkh ihlikhsiththimixayuhasibpinbaetidsrangsrrkhngannnkhun aetthaidmikarokhsnangannninrahwangrayaewladngklaw ihlikhsiththimixayuhasibpinbaetidmikarokhsnaepnkhrngaerk inkrnithirutwphusrangsrrkh ihnamatra 19 maichbngkhbodyxnuolmmatra 21 likhsiththiinnganphaphthay ostthsnwsdu phaphyntr singbnthukesiynghruxnganaephresiyngaephrphaphihmixayuhasibpinbaetidsrangsrrkhngannnkhun aetthaidmikarokhsnangannninrahwangrayaewladngklaw ihlikhsiththimixayuhasibpinbaetidmikarokhsnaepnkhrngaerkmatra 22 likhsiththiinngansilpprayuktihmixayuyisibhapinbaetidsrangsrrkhngannnkhun aetthaidmikarokhsnangannninrahwangrayaewladngklaw ihlikhsiththimixayuyisibhapinbaetidmikarokhsnaepnkhrngaerkmatra 23 likhsiththiinnganthiidsrangsrrkhkhunodykarcanghruxtamkhasnghruxinkhwamkhwbkhumtammatra 14 ihmixayuhasibpinbaetidsrangsrrkhngannnkhun aetthaidmikarokhsnangannninrahwangrayaewladngklaw ihlikhsiththimixayuhasibpinbaetidmikarokhsnaepnkhrngaerk sahrbphuxpohld oprdrabuchnidkhxngngan wnthisrangsrrkhhruxwnthiephyephrngan tlxdcnraylaexiydxunihlaexiydaelachdecn nxkcaknikhunxactxngephimpaysatharnsmbtiinshrthxemrika ephuxrabuwaehtuidngannicungepnsatharnsmbtiinshrthxemrika oprdthrabwangannixacimepnsatharnsmbtiinpraethsthiimidichkdrayaewlakhumkhrxnglikhsiththithisnkwa aelamikhxkahnddanlikhsiththithiyawnankwaxayukhxngphusrangsrrkhbwkipxik 60 pi odyechphaaxyangyingpraethsemksiok 100 pi caemka 95 pi okhlxmebiy 80 pi kwetmalaaelasamw 75 pi switesxraelndaelashrthxemrika 70 pi aelaewensuexla 60 pi prawtiifl khlikwnthi ewlaephuxduiflthipraktinkhnann wnthi ewlarupyxkhnadphuichkhwamehn pccubn00 58 3 kumphaphnth 2563hna 1 239 1 741 4 2 54 emkaibt BitterschokoUser created page with UploadWizard hnathimiphaphni hnatxipni oyngmathiphaphni khnarasdr karichiflswnklang wikixuntxipniichiflni karichbn th wikisource org dchni prakaskhnarasdr 2475 06 24 pdf hna prakaskhnarasdr 2475 06 24 pdf 1 hna prakaskhnarasdr 2475 06 24 pdf 2 hna prakaskhnarasdr 2475 06 24 pdf 3 hna prakaskhnarasdr 2475 06 24 pdf 4khxmulekiywkbphaph phaphnimikhxmulephimetim sungswnihymacakklxngdicitxlhruxsaeknenxrthisamarthekbkhxmuldngklawiwrwmkbphaphid thaphaphnithukprbprungaekikhhruxepliynaeplngcakedim khxmulbangxyangcayngkhngimepliynaeplngehmuxnphaphthithukprbprungaekikhnnEncryptednokhnadhna595 x 836 ptsVersion of PDF format1 4 ekhathungcak https th wikipedia org wiki ifl prakaskhnarasdr 2475 06 24 pdf, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม